Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

GABRYŚ, K., SAS, W., SZYMAŃSKI, A.: Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych
Resonant Column Apparatus as a device for dynamic testing of cohesive soils

CHALECKI, M.: O pewnym modelu drgań ciał periodycznie wieloskładnikowych
On some model of vibrations of periodically multicomponent bodies

BOGACZ, A., WOŹNICZKA, P., BURSZTA-ADAMIAK, E., KOLASIŃSKA, K.: Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych
Methods of enhancing water retention in urban areas

GĄSOWSKA, M., URBAŃSKI, J.: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej
Reconstruction of a retention reservoir’s on the Gnida River in Leźnica Wielka

WYCHOWANIAK, D.: Migracja zanieczyszczeń w rejonie starego składowiska odpadów z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną
Pollutant transport in vicinity of old landfill with vertical barrier

WIŚNIEWSKI, K., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A.: Ocena rozwiązań techniczno-funkcjonalnych w istniejących magazynach nawozów naturalnych
Assessment of technical and functional solutions in existing natural manure storages

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

MICHALEC, B.: Weryfikacja wydatku upustów zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni
The verification of the water outflow of the weir in the dam of water reservoirs in Zesławice on the Dłubnia River

BAJKOWSKI, S., GÓRNIKOWSKA, B.: Hydroenergetyka na tle produkcji energii z innych źródeł odnawialnych
Hydropower production against energy from other renewable sources

PARA, A.K., PARA, A.W.: Świadomość skażenia otoczenia człowieka radonem
Awareness of radon contamination of our environment

CZACZKOWSKI, W.: Standaryzacja procedur kontraktowych w umowach o roboty budowlane
Standardization of contractual procedures in contracts for construction worksCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw