Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

MROKOWSKA, M., OSUCH, M.: Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref
Modelling pollutant transport in rivers including uncertainty analysis: application of dead zone model

BEREZOWSKI, T., CHORMAŃSKI, J.: Analiza możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w celu pozyskania informacji o przestrzennym rozmieszczeniu pokrywy śnieżnej jako parametru w modelu opad-odpływ
Analysis of use of satellite imagery for extraction of snow cover distribution as a parameter in a rainfall-runoff model

DĄBROWSKI, P., PAWLUŚKIEWICZ, B.: Wpływ warstwy wierzchniej podłoża o różnej zawartości piasku na rozwój wybranych gazonowych odmian Lolium perenne L.
Influence of soil base with different content of sand for growth of Lolium perenne L.

KRZYSZTOSZEK, A., BOGACKI, J., NAUMCZYK, J.: Badania nad usuwaniem metali ciężkich z odcieków ze składowisk odpadów w procesie Fentona oraz zastosowanie jego modyfikacji
Study on removal of heavy metals from landfill leachate by Fenton’s process and modified Fenton’s process

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

KOŃCZAK, B., MIKSCH, K.: Proces formowania granulowanego osadu w warunkach tlenowych: przegląd literaturowy
Process of aerobic granules formation: state of the art

WIERZBICKI, G., MAZGAJSKI, M.: Wezbranie zatorowe rzeki Wisły w Kotlinie Warszawskiej w lutym i marcu 2010 roku
Ice-jam flood of the Vistula River in the Warszawa Basin during February and March 2010

MAJEWSKI, G., NASIŁOWSKA, B.: Energia wiatru – ocena zasobów i problemy inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Latowicz (woj. mazowieckie)
Wind Energy – assessment of resources and investment problems in renewable sources of energy based on the commune LatowiczCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw