Tytuł artykułu: Analiza możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w celu pozyskania informacji o przestrzennym rozmieszczeniu pokrywy śnieżnej jako parametru w modelu opad-odpływ

Autorzy: BEREZOWSKI, T., CHORMAŃSKI, J.

Słowa kluczowe: MODIS, pokrywa śnieżna, model hydrologiczny, teledetekcja

Streszczenie: Interpolacja mierzonych punktowo zjawisk meteorologicznych dla relatywnie dużych obszarów (np. średnich i dużych zlewni) nie oddaje ich rzeczywistego rozkładu. Terenem badań jest zlewnia górnej Biebrzy po profil Sztabin, dane meteorologiczne pochodzą ze stacji Rogożynek. Artykuł ten przedstawia możliwość wykorzystania danych satelitarnych MOD10A2 przedstawiających przestrzenne rozłożenie pokrywy śnieżnej, jako parametru w modelu hydrologicznym szacującym roztopy śniegu metodą stopień-dzień. Przeprowadzona analiza wykazała wysoką korelację (0,68) między pomiarami obecności pokrywy śnieżnej w stacji meteorologicznej a pomiarami satelitarnymi. Ponadto wykazano silny związek liniowy (korelacja równa 0,70) między grubością pokrywy śnieżnej mierzonej w stacji meteorologicznej, a obszarem pokrywy śnieżnej w zlewni mierzonej za pomocą satelity. Zaproponowano możliwość włączenia danych MOD10A2 do obliczeń modelu hydrologicznego.

Cytowanie w stylu APA: Berezowski, T. & Chormański, J. (2011). Analiza możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w celu pozyskania informacji o przestrzennym rozmieszczeniu pokrywy śnieżnej jako parametru w modelu opad-odpływ. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (1), 15-26.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Berezowski & Chormański, 2011), następne powołania: (Berezowski & Chormański, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Berezowski, Tomasz, Jarosław Chormański. "Analiza możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w celu pozyskania informacji o przestrzennym rozmieszczeniu pokrywy śnieżnej jako parametru w modelu opad-odpływ." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51 ser., vol. 20, nr 1, (2011): 15-26.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Berezowski, & Chormański 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Berezowski_Chormański_2011_PNIKS, author={Berezowski, Tomasz and Chormański, Jarosław}, title={Analiza możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w celu pozyskania informacji o przestrzennym rozmieszczeniu pokrywy śnieżnej jako parametru w modelu opad-odpływ.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN51/A2/art2.pdf}, year={2011}, volume={20 (1)}, number={51}, pages={15-26}}

Pełny tekst PDF


Go Back