Tytuł artykułu: Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref

Autorzy: MROKOWSKA, M., OSUCH, M.

Słowa kluczowe: model martwych stref, GLUE, szacowanie niepewności, analiza wrażliwości

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę opracowania transportu zanieczyszczeń w rzekach. Jest ona w stosunku do podejścia klasycznego rozbudowana o szacowanie niepewności oraz analizę wrażliwości modelu. W pracy zastosowano model martwych stref oraz wyniki eksperymentów znacznikowych przeprowadzonych na Wkrze. Zgodnie z proponowanym algorytmem przeprowadzono szacownie niepewności wyników symulacji z zastosowaniem metod nieformalnej analizy bayesowskiej. Analiza wrażliwości modelu wykazała, że parametry opisujące martwe strefy nie mają wpływu na symulowane stężenia.

Cytowanie w stylu APA: Mrokowska, M. & Osuch, M. (2011). Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (1), 3-14.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Mrokowska & Osuch, 2011), następne powołania: (Mrokowska & Osuch, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Mrokowska, Magdalena, Marzena Osuch. "Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51 ser., vol. 20, nr 1, (2011): 3-14.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Mrokowska, & Osuch 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Mrokowska_Osuch_2011_PNIKS, author={Mrokowska, Magdalena and Osuch, Marzena}, title={Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN51/A1/art1.pdf}, year={2011}, volume={20 (1)}, number={51}, pages={3-14}}

Pełny tekst PDF


Go Back