Tytuł artykułu: Badania nad usuwaniem metali ciężkich z odcieków ze składowisk odpadów w procesie Fentona oraz zastosowanie jego modyfikacji

Autorzy: KRZYSZTOSZEK, A., BOGACKI, J., NAUMCZYK, J.

Słowa kluczowe: proces Fentona, metale ciężkie, odcieki, oczyszczanie ścieków

Streszczenie: Prowadzono badania nad zastosowaniem „klasycznego” i zmodyfikowanego procesu Fentona do usuwania cynku, miedzi i ołowiu z odcieków pochodzących z trzech różnych składowisk odpadów komunalnych. Zmodyfikowany proces Fentona pozwalał zazwyczaj na usunięcie większej ilości metali niż proces klasyczny. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest usuwanie kompleksów związki humusowe – metale. Jony metali nie związane w kompleksach mogą dodatkowo sorbować się na wytracających się osadach i współstrącać razem z nimi.

Cytowanie w stylu APA: Krzysztoszek, A., Bogacki, J. & Naumczyk, J. (2011). Badania nad usuwaniem metali ciężkich z odcieków ze składowisk odpadów w procesie Fentona oraz zastosowanie jego modyfikacji. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (1), 36-42.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Krzysztoszek, Bogacki & Naumczyk, 2011), następne powołania: (Krzysztoszek i inni, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Krzysztoszek, Agata, Jan Bogacki, Jeremi Naumczyk. "Badania nad usuwaniem metali ciężkich z odcieków ze składowisk odpadów w procesie Fentona oraz zastosowanie jego modyfikacji." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51 ser., vol. 20, nr 1, (2011): 36-42.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Krzysztoszek, Bogacki, & Naumczyk 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Krzysztoszek_Bogacki_Naumczyk_2011_PNIKS, author={Krzysztoszek, Agata and Bogacki, Jan and Naumczyk, Jeremi}, title={Badania nad usuwaniem metali ciężkich z odcieków ze składowisk odpadów w procesie Fentona oraz zastosowanie jego modyfikacji.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN51/A4/art4.pdf}, year={2011}, volume={20 (1)}, number={51}, pages={36-42}}

Pełny tekst PDF


Go Back