Tytuł artykułu: Wpływ warstwy wierzchniej podłoża o różnej zawartości piasku na rozwój wybranych gazonowych odmian Lolium perenne L.

Autorzy: DĄBROWSKI, P., PAWLUŚKIEWICZ, B.

Słowa kluczowe: gazonowe odmiany traw, murawy sportowe, podłoże

Streszczenie: Celem badań była ocena, w jakim stopniu podłoża o różnym udziale piasku i gliny wpływają na początkowy rozwój oraz stan fizjologiczny wybranych odmian gazonowych życicy trwałej, stosowanych na murawach sportowych. Badania obejmowały trzy odmiany: Henriettę, Tayę oraz Nirę rosnące na podłożach z 90%, 70%, 50% i 30% udziałem piasku. Oceniano wschody i wysokość siewek po 12 dniach oraz intensywność krzewienia, powierzchnię całkowitą liści oraz stan uwilgotnienia po 125 dniach od wysiewu nasion. Stwierdzono, że początkowy rozwój gazonowych odmian Lolium perenne przebiegał w warunkach stresu wodnego. Liczba siewek po 12 dniach od wysiewu była ponad 50% mniejsza niż liczba wysianych nasion. Siła ssąca roślin w okresie krzewienia wynosiła średnio 9,9 bar. Rodzaj podłoża miał wpływ na wielkość powierzchni asymilacyjnej i intensywność krzewienia się traw. Na podłożu z 90% udziałem piasku powierzchnia asymilacyjnej była o 36,7% mniejsza niż na pozostałych. Odmiana Nira, krzewiła się lepiej na podłożu z 50%, Taya z 30%, a Henrietta z 70% udziałem piasku.

Cytowanie w stylu APA: Dąbrowski, P. & Pawluśkiewicz, B. (2011). Wpływ warstwy wierzchniej podłoża o różnej zawartości piasku na rozwój wybranych gazonowych odmian Lolium perenne L.. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (1), 27-35.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Dąbrowski & Pawluśkiewicz, 2011), następne powołania: (Dąbrowski & Pawluśkiewicz, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Dąbrowski, Piotr, Bogumiła Pawluśkiewicz. "Wpływ warstwy wierzchniej podłoża o różnej zawartości piasku na rozwój wybranych gazonowych odmian Lolium perenne L.." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51 ser., vol. 20, nr 1, (2011): 27-35.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Dąbrowski, & Pawluśkiewicz 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Dąbrowski_Pawluśkiewicz_2011_PNIKS, author={Dąbrowski, Piotr and Pawluśkiewicz, Bogumiła}, title={Wpływ warstwy wierzchniej podłoża o różnej zawartości piasku na rozwój wybranych gazonowych odmian Lolium perenne L..}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN51/A3/art3.pdf}, year={2011}, volume={20 (1)}, number={51}, pages={27-35}}

Pełny tekst PDF


Go Back