Tytuł artykułu: Proces formowania granulowanego osadu w warunkach tlenowych: przegląd literaturowy

Autorzy: KOŃCZAK, B., MIKSCH, K.

Słowa kluczowe: tlenowe granule, kinetyczna selekcja, polimery zewnątrzkomórkowe, DLVO, kationy dwuwartościowe

Streszczenie: Granulowany osad czynny pracujący w warunkach tlenowych jest nową, obiecującą technologią dla kompaktowych oczyszczalni ścieków. System ten, w odróżnieniu od konwencjonalnego układu z osadem czynnym, posiada wiele zalet, takich jak wysoki stopień retencji biomasy, wysoka efektywność oczyszczania ścieków, mniejsza produkcja osadów nadmiernych, doskonałe właściwości sedymentacyjne oraz odporność na substancje toksyczne. Tlenowe granule z sukcesem udało się pozyskać w reaktorach sekwencyjnych typu SBR (Sequencing Batch Reactor). Na formowanie tlenowych granul ma wpływ: kompozycja pożywki, warunki „uczta-głód”, siły hydrodynamiczne, krótki czas sedymentacji, wysoka zawartość polimerów zewnątrzkomórkowych, a także inkluzje kationów dwuwartościowych. W tym przeglądzie przedstawiono dotychczasową wiedzę dotyczącą procesu formowania tlenowych granul.

Cytowanie w stylu APA: Kończak, B. & Miksch, K. (2011). Proces formowania granulowanego osadu w warunkach tlenowych: przegląd literaturowy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (1), 43-51.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kończak & Miksch, 2011), następne powołania: (Kończak & Miksch, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Kończak, Beata, Korneliusz Miksch. "Proces formowania granulowanego osadu w warunkach tlenowych: przegląd literaturowy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51 ser., vol. 20, nr 1, (2011): 43-51.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kończak, & Miksch 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kończak_Miksch_2011_PNIKS, author={Kończak, Beata and Miksch, Korneliusz}, title={Proces formowania granulowanego osadu w warunkach tlenowych: przegląd literaturowy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN51/A5/art5.pdf}, year={2011}, volume={20 (1)}, number={51}, pages={43-51}}

Pełny tekst PDF


Go Back