Tytuł artykułu: Energia wiatru – ocena zasobów i problemy inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Latowicz (woj. mazowieckie)

Autorzy: MAJEWSKI, G., NASIŁOWSKA, B.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia wiatru, gmina Latowicz

Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienie inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie elektrowni wiatrowej. Przybliżono sytuację polityczno – gospodarczą w kraju w odniesieni do odnawialnych źródeł energii, wskazano podłoże prawne do rozwoju i konieczności inwestycji w OZE. Na konkretnym przykładzie pokazano drogę przez jaką musi przejść inwestor od pomysłu do uzyskania wymiernych efektów finansowych. Pokazano jak dokonać wyboru działki pod inwestycję. Opracowano możliwości lokalizacji pod względem środowiskowym jak i administracyjnym. Na podstawie danych udostępnionych przez Zakład Meteorologii i Klimatologii SGGW dokonano analizy wietrzności terenu.

Cytowanie w stylu APA: Majewski, G. & Nasiłowska, B. (2011). Energia wiatru – ocena zasobów i problemy inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Latowicz (woj. mazowieckie). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (1), 61-71.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Majewski & Nasiłowska, 2011), następne powołania: (Majewski & Nasiłowska, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Majewski, Grzegorz, Barbara Nasiłowska. "Energia wiatru – ocena zasobów i problemy inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Latowicz (woj. mazowieckie)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51 ser., vol. 20, nr 1, (2011): 61-71.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Majewski, & Nasiłowska 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Majewski_Nasiłowska_2011_PNIKS, author={Majewski, Grzegorz and Nasiłowska, Barbara}, title={Energia wiatru – ocena zasobów i problemy inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Latowicz (woj. mazowieckie).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN51/A7/art7.pdf}, year={2011}, volume={20 (1)}, number={51}, pages={61-71}}

Pełny tekst PDF


Go Back