Tytuł artykułu: Wezbranie zatorowe rzeki Wisły w Kotlinie Warszawskiej w lutym i marcu 2010 roku

Autorzy: WIERZBICKI, G., MAZGAJSKI, M.

Słowa kluczowe: zjawiska lodowe, zator lodowy, wezbranie zatorowe, morfodynamika koryta rzecznego, uszkodzenie wału przeciwpowodziowego

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przebiegu i uwarunkowań wezbrania zatorowo-roztopowego, które miało miejsce w dolnej części Kotliny Warszawskiej na przełomie lutego i marca 2010. Wykorzystując dane telemetryczne z profilu wodowskazowego Kępa Polska wykazano, że stany wody osiągnęły historyczne wartości, podobne do notowanych w czasie katastrofalnych powodzi w styczniu 1982 i maju 2010. Wezbranie miało gwałtowny przebieg i towarzyszący mu pochód kry lodowej spowodował uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych. Podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn ww. zjawisk w oparciu o komunikaty o zjawiskach lodowych na polskich rzekach OKI RZGW w Warszawie i dane meteorologiczne IMGW oraz szczegółowe dane odnoszące się do badanego odcinka Wisły. Były nimi przekroje poprzeczne koryta z lodowym wypełnieniem, przekroje poprzeczne koryta z siatką pól prędkości (wykonane urządzeniem ADCP), wyniki pomiarów batymetrycznych i kartowanie miejsc uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych. Analizy przestrzennej ww. danych dokonano w środowisku GIS na podkładzie map topograficznych w skali 1:10 000. Zwrócono też uwagę na rolę drzew w trakcie pochodu kry lodowej i na potencjalny wpływ budowy geologicznej doliny dla rozwoju zjawisk lodowych.

Cytowanie w stylu APA: Wierzbicki, G. & Mazgajski, M. (2011). Wezbranie zatorowe rzeki Wisły w Kotlinie Warszawskiej w lutym i marcu 2010 roku. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (1), 52-60.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wierzbicki & Mazgajski, 2011), następne powołania: (Wierzbicki & Mazgajski, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Wierzbicki, Grzegorz, Michał Mazgajski. "Wezbranie zatorowe rzeki Wisły w Kotlinie Warszawskiej w lutym i marcu 2010 roku." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51 ser., vol. 20, nr 1, (2011): 52-60.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wierzbicki, & Mazgajski 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wierzbicki_Mazgajski_2011_PNIKS, author={Wierzbicki, Grzegorz and Mazgajski, Michał}, title={Wezbranie zatorowe rzeki Wisły w Kotlinie Warszawskiej w lutym i marcu 2010 roku.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN51/A6/art6.pdf}, year={2011}, volume={20 (1)}, number={51}, pages={52-60}}

Pełny tekst PDF


Go Back