Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 4(82)


Spis treści
Content

Prace oryginalne
Original papers

ROTJANAKUSOL, T., LAOSUWAN , T.: Estimation of land surface temperature using Landsat satellite data: A case study of Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province, Thailand for the years 2006 and 2015

EMETERE, M.E., SANNI, S.E., OKORO, E.E., ADEYEMI, G.A.: Aerosol loading and its effect on respiratory dysfunction disorder over Dapaong-Togo

FAISAL, R.M., AHMED, M.F.: GIS and AHP based modeling for landfill site selection (case study: west side of Mosul city)

GHAWI , A.H.: Optimal design parameters for hydraulic vertical flocculation in the package surface water treatment plant

ZEGARDŁO, B., DRZYMAŁA, T., ANDRZEJUK, W., TOKARSKI, D., NITYCHORUK, J., JAWORSKA, B.: Ceramiczne odpady budowlane powstające w procesie rewitalizacji miasta – badanie możliwości ich wykorzystania jako substytutu cementu do betonów i zapraw
Ceramic wastes arising in the process of urban regeneration – possibility of using them as cement substitute for concrete and mortar

RUTKOWSKA, G., WICHOWSKI, P., LIPIŃSKI , R.: Wpływ rozdrobnionych odpadów szklanych na wybrane właściwości betonów sporządzonych z ich udziałem
Impact of crushed glass waste on chosen properties of concrete made with its addition

PAWŁOWSKI, K.: Analiza porównawcza parametrów fizykalnych wybranych złączy typu ściana zewnętrzna–okno po dociepleniu
The comparative analysis of physical parameters for selected connectors external wall–window after insulation

ANATOLYEVICH TRESCHEV, A., VALERYEVICH BASHKATOV, A., GRIGORYEVICH TELICHKO, V., ANATOLYEVICH BOBRYSHEV, A., NURGALEEVICH SHAFIGULLIN, L.: Determination of stress-strain state of reinforced slabs from non-linear material taking into account the influence of aggressive environment

KERNYTSKYY, I., DIVEYEV, B., STUKALETS, I., HORBAY, O., BEREZOVETSKYI, S., BARANOVYCH, S.: Vibration absorber optimization for boom-sprayer

PÓŁKA, M., KUKFISZ, B.: Butle i wiązki acetylenowe w warunkach pożaru
Acetylene cylinders and bundles under fire conditions

BOROŃ, S., KUBICA , P.: Optymalizacja procesu projektowego stałych urządzeń gaśniczych gazowych za pomocą metod numerycznych CFD
Optimization of the design process of fixed gaseous extinguishing systems using numerical methods CFD

SUGIONO, S., EFRANTO, R.Y., BUDIPRASETYA, A.R.: Reducing musculoskeletal disorder (MSD) risk of wiring harness workstation using workplace ergonomic risk assessment (WERA) method

KMIEĆ, D., JASZCZUK, K., PAPIEROWSKA, E., STAŃCZYK, T.: Analiza rozwoju wybranych inwestycji celu publicznego w gminie Zbuczyn ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży
Analysis of development needs in selected investments in the municipality of Zbuczyn with particular emphasis on the needs of young people

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

ZYGMUNT, M., PICZULSKI , M.: Economic, environmental and social aspects of buildings’ refurbishment – a case study