Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 4(82)
Tytuł artykułu: Ceramiczne odpady budowlane powstające w procesie rewitalizacji miasta – badanie możliwości ich wykorzystania jako substytutu cementu do betonów i zapraw

Autorzy: ZEGARDŁO, B., DRZYMAŁA, T., ANDRZEJUK, W., TOKARSKI, D., NITYCHORUK, J., JAWORSKA, B.

Słowa kluczowe: kompozyty cementowe, odpady ceramiczne, pyły ceramiczne, zaprawy budowlane, własności wytrzymałościowe

Streszczenie: W artykule zasygnalizowano problematykę rewitalizacji obszarów miejskich na przykładzie byłego miasta wojewódzkiego. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia środowiska przyrodniczego powodowane przez trudności zagospodarowania odpadów budowlanych powstających podczas tego procesu. Podczas prac badawczych z odpadowej materii rozbiórkowej pochodzącej z remontów oraz przebudowy obiektów wyselekcjonowano ceramiczne odpady budowlane. Materiały te rozkruszono i wytworzono z nich pył. Celem pracy było badanie wskaźnika aktywności, tj. badania, jakie prowadzi się dla pyłów uzyskiwanych np. w procesach hutniczych. Opisany parametr był wyznacznikiem możliwości stosowania pyłów jako recyklingowego substytutu cementu w betonach oraz zaprawach budowlanych. Materiał badawczy stanowiły poremontowe odpady ceramiczne. Odpady odebrano ze składowiska i posegregowano. Wyodrębniono odpady ceramiki czerwonej w postaci uszkodzonych cegieł, pustaków i dachówek. Z tak przygotowanych odpadów wytworzono pył. Wskaźnik aktywności pokruszonego pyłu ceramicznego po 28 dniach wynosił 60,9%, po 90 dniach 72%. Metodyka badawcza prowadzona była zgodnie z normą PN-EN 450-1:2012. Biorąc pod uwagę nieznaczne zmiany parametrów wytrzymałościowych badanych zapraw oraz szczególne względy konieczności utylizacji odpadu opisany recykling pyłów ceramicznych uważa się za rozwiązanie możliwe do wdrożenia przy produkcji zapraw budowlanych oraz betonów niekonstrukcyjnych. Wprowadzenie wyników niniejszych prac do działań rynkowych może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na wysypiskach.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.43

Cytowanie w stylu APA: Zegardło, B., Drzymała, T., Andrzejuk, W., Tokarski, D., Nitychoruk, J. & Jaworska, B. (2018). Ceramiczne odpady budowlane powstające w procesie rewitalizacji miasta – badanie możliwości ich wykorzystania jako substytutu cementu do betonów i zapraw. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (4), 452-462. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.43

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Zegardło i inni, 2018), następne powołania: (Zegardło i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Zegardło, Bartosz, Tomasz Drzymała, Wojciech Andrzejuk, Daniel Tokarski, Jerzy Nitychoruk, Beata Jaworska. "Ceramiczne odpady budowlane powstające w procesie rewitalizacji miasta – badanie możliwości ich wykorzystania jako substytutu cementu do betonów i zapraw." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 82 ser., vol. 27, nr 4, (2018): 452-462. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.43.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Zegardło i inni 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_82art5pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back