Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 4(82)
Tytuł artykułu: Optymalizacja procesu projektowego stałych urządzeń gaśniczych gazowych za pomocą metod numerycznych CFD

Autorzy: BOROŃ, S., KUBICA , P.

Słowa kluczowe: stałe urządzenia gaśnicze gazowe, gazy obojętne, model przepływu gazu przez pomieszczenie, czas retencji, turbulencja przepływu, obliczeniowa mechanika płynu, badania symulacyjne, proces projektowania

Streszczenie: Obliczeniowa mechanika płynów (ang. computational fluid dynamics, CFD) jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w praktyce inżynierskiej, które może zostać wykorzystane do optymalizacji procesu projektowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-gazowych). W pracy przedstawiono wybrane możliwości praktycznego stosowania metod numerycznych do oceny poszczególnych parametrów projektowych SUG-gazowych. Główną cechą modelowania CFD jest możliwość uzyskania rozkładów stężeń gazów, kierunków przepływu strumienia mieszaniny gaśniczej w chronionym pomieszczeniu oraz przestrzennego rozkładu temperatury powietrza, co stanowi istotny walor poznawczy tej metody. Uzyskane wyniki wskazują na potencjał praktycznego wykorzystania metod CFD w modelowaniu zabezpieczeń gazem gaśniczym rzeczywistych pomieszczeń.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.49

Cytowanie w stylu APA: Boroń, S. & Kubica , P. (2018). Optymalizacja procesu projektowego stałych urządzeń gaśniczych gazowych za pomocą metod numerycznych CFD. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (4), 524-535. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.49

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Boroń & Kubica , 2018), następne powołania: (Boroń & Kubica , 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Boroń, Sylwia, Przemysław Kubica . "Optymalizacja procesu projektowego stałych urządzeń gaśniczych gazowych za pomocą metod numerycznych CFD." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 82 ser., vol. 27, nr 4, (2018): 524-535. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.49.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Boroń, & Kubica 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_82art11pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back