Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 4(82)
Tytuł artykułu: Analiza porównawcza parametrów fizykalnych wybranych złączy typu ściana zewnętrzna–okno po dociepleniu

Autorzy: PAWŁOWSKI, K.

Słowa kluczowe: złącza budowlane, parametry fizykalne, docieplenie budynków

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę porównawczą parametrów fizykalnych wybranych złączy przegród zewnętrznych po dociepleniu od strony wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń z uwzględnieniem parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz wariantowych układów materiałowych przegród zewnętrznych przeprowadzono ocenę jakości cieplno-wilgotnościowej złączy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Dobór układów warstw materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy po dociepleniu powinien być przeprowadzony na podstawie szczegółowych obliczeń i analiz z uwzględnieniem warunków eksploatacji oraz zmiennych parametrów powietrza zewnętrznego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.45

Cytowanie w stylu APA: Pawłowski, K. (2018). Analiza porównawcza parametrów fizykalnych wybranych złączy typu ściana zewnętrzna–okno po dociepleniu. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (4), 476-487. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.45

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pawłowski, 2018), następne powołania: (Pawłowski, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Pawłowski, Krzysztof . "Analiza porównawcza parametrów fizykalnych wybranych złączy typu ściana zewnętrzna–okno po dociepleniu." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 82 ser., vol. 27, nr 4, (2018): 476-487. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.45.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pawłowski 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_82art7pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back