Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 4(82)
Tytuł artykułu: Analiza rozwoju wybranych inwestycji celu publicznego w gminie Zbuczyn ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży

Autorzy: KMIEĆ, D., JASZCZUK, K., PAPIEROWSKA, E., STAŃCZYK, T.

Słowa kluczowe: Gmina Zbuczyn, inwestycje celu publicznego, przestrzenne rozmieszczenie obiektów celu publicznego, przestrzeń wspólna

Streszczenie: Rozwój inwestycji celu publicznego ma wpływ na jakość życia mieszkańców terenów wiejskich. Zwiększa atrakcyjność obszaru, co przekłada się na wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców, a w dalszej perspektywie w prowadzi do wzrostu liczby mieszkańców. Celem naszych badań była analiza potrzeb rozwoju inwestycji celu publicznego na przykładzie gminy wiejskiej. Do badań wybrano następujące obiekty celu publicznego: świetlice wiejskie, biblioteki, boiska sportowe oraz place zabaw. Obszarem badań objęto gminę Zbuczyn, położoną w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, która zajmuje obszar 210,8 km2. Na podstawie informacji uzyskanych z urzędu gminy, analizy dokumentów planistycznych oraz wizji lokalnej wykonano mapę przestrzennego rozmieszczenia wybranych obiektów celu publicznego. Analizę potrzeb rozwoju wykonano na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców gminy. Badania ankietowe przeprowadzono jesienią 2017 r. na 227-osobowej grupie. Ze względu na charakter analizowanych obiektów ankieta skierowana była głównie do osób młodych (65% ankietowanych poniżej 18. roku życia). Gmina Zbuczyn ma dobrą bazę obiektów celu publicznego, którą zna i z której korzysta aż 77% ankietowanych. Z badań ankietowych wynika, że frekwencja korzystania z tych obiektów wzrasta w miarę zmniejszania się odległości do określonych obiektów. Według mieszkańców odległość powyżej 5 km jest już dystansem, który w znacznym stopniu ogranicza dostęp do danego obiektu. Mieszkańcy odczuwają brak głównie obiektów sportu, turystyki i rekreacji, np. pływalni, lodowisk, siłowni plenerowych itp. Przy podejmowaniu decyzji o rozwoju wspomnianych obiektów gmina powinna brać pod uwagę ich przestrzenne rozmieszczenie na terenie gminie, jak również zachęcać mieszkańców do większego zaangażowania się w proces planistyczny.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.51

Cytowanie w stylu APA: Kmieć, D., Jaszczuk, K., Papierowska, E. & Stańczyk, T. (2018). Analiza rozwoju wybranych inwestycji celu publicznego w gminie Zbuczyn ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (4), 552-566. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.51

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kmieć, Jaszczuk, Papierowska & Stańczyk, 2018), następne powołania: (Kmieć i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Kmieć, Dorota, Katarzyna Jaszczuk, Ewa Papierowska, Tomasz Stańczyk. "Analiza rozwoju wybranych inwestycji celu publicznego w gminie Zbuczyn ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 82 ser., vol. 27, nr 4, (2018): 552-566. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.51.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kmieć i inni 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_82art13pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back