Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 4(82)
Tytuł artykułu: Wpływ rozdrobnionych odpadów szklanych na wybrane właściwości betonów sporządzonych z ich udziałem

Autorzy: RUTKOWSKA, G., WICHOWSKI, P., LIPIŃSKI , R.

Słowa kluczowe: odpady szklane, wytrzymałość betonu, mrozoodporność

Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu dodania rozdrobnionych odpadów szklanych w trakcie sporządzania mieszanki betonowej betonu zwykłego na jego wybrane właściwości techniczne. W badanym zakresie mączka szklana wpłynęła nieznacznie na pogorszenie wytrzymałości na ściskanie, stłuczka szklana natomiast nie miała wpływu na wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach dojrzewania. Dodatek mączki szklanej zwiększa wytrzymałość na zginanie, dodatek stłuczki szklanej utrzymuje porównywalną wytrzymałość na zginanie w stosunku do betonu referencyjnego. Uzyskane betony to betony mrozoodporne F150.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.44

Cytowanie w stylu APA: Rutkowska, G., Wichowski, P. & Lipiński , R. (2018). Wpływ rozdrobnionych odpadów szklanych na wybrane właściwości betonów sporządzonych z ich udziałem. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (4), 463-475. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.44

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rutkowska, Wichowski & Lipiński , 2018), następne powołania: (Rutkowska i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Rutkowska, Gabriela, Piotr Wichowski, Rafał Lipiński . "Wpływ rozdrobnionych odpadów szklanych na wybrane właściwości betonów sporządzonych z ich udziałem." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 82 ser., vol. 27, nr 4, (2018): 463-475. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.4.44.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rutkowska, Wichowski, & Lipiński 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_82art6pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back