Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 29
2020
Issue 4(90)


Spis treści
Content

Prace oryginalne
Original papers

PALACIOS, J. (0000-0002-6059-6171), PAREDES, M. (0000-0002-3762-9633), CASTILLO, T. (0000-0002-3472-3456), PAREDES, O. (0000-0003-1616-6753): Mortar for 3D printers using river sand, Portland cement and hydraulic lime

AL-FATLAWI, T.J.M. (0000-0001-8427-0400), AL-MANSORI, N.J.H. (0000-0002-8921-7868), OTHMAN, N.Y. (0000-0002-1908-2080): Laboratory study of stilling basin using trapezoidal bed elements

KUTLIYAROV, D. (0000-0002-6819-2518), RYZHKOV, I. (0000-0002-4269-8334), KUTLIYAROV, A. (0000-0001-9256-7431), KHAFIZOV, A. (0000-0001-7835-4608), ZUBAIROV, R. (0000-0002-3646-6772): Role of accuracy and quantity of field tests in engineering-geotechnical researches for construction

AL-NAQIB, S.Q. (0000-0002-7424-8514), SULAIMAN, A.M., AL-YOUZBAKEY, K.T. (0000-0003-4155-6817): Preliminary investigations of rocks and soil at the lower reach of Al-Shor Wadi for water harvesting

NAGIRNIAK, M. (0000-0003-4996-7397): Płyty kołowe Hencky’ego–Bolle’a spoczywające na podłożu sprężystym Własowa
Hencky–Bolle’s circular plates resting on the Vlasov’s elastic subsoil

KERNYTSKYY, I. (0000-0001-6084-1774), STORCHUN, Y. (0000-0002-7778-1728), YAKOVENKO, Y. (0000-0001-9065-5649), HORBAY, O. (0000-0002-0915-5637), HUMENUYK, R. (0000-0001-7511-3673), SHOLUDKO, Y. (0000-0001-5588-0066): Prospects of electrosleep therapy devices for long-distance drivers

WITKOWSKA-DOBREV, J. (0000-0001-6613-5037), SZLACHETKA, O. (0000-0002-1195-3603), BRZEZIŃSKA, A.: Najczęściej występujące uszkodzenia fundamentów słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć i sposoby ich napraw
The most common damage to the foundations of poles of extra high voltage power lines and the methods of their repair

MAROVIĆ, I. (0000-0003-1524-0333), TIJANIĆ, K., ŠOPIĆ, M., CAR-PUŠIĆ, D.: Group decision-making in civil engineering based on AHP and PROMETHEE methods

KONIOR, J. (0000-0002-3824-1948), SZÓSTAK, M. (0000-0003-4439-6599): Odchylenia i wykonania budżetu oraz harmonogramu przedsięwzięć budowlanych monitorowanych przez nadzór bankowy na przykładzie budynków zbiorowego zamieszkania
Deviations and implementation of the budget and schedule of construction projects monitored by the bank supervision on the example of residential buildings

KOWACKA, M. (0000-0002-3553-9853), SKORUPKA, D. (0000-0002-6347-6562), DUCHACZEK, A. (0000-0002-6263-5322), DUDZIAK-GAJOWIAK, D. (0000-0001-6898-7241), WANIEWSKA, A. (0000-0002-6386-6579): Określenie charakteru i wartości ryzyka prac geodezyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej
Determining the nature and value of the risk of geodetic works using fuzzy logic

SAWICKI, M. (0000-0002-1220-0494), SZÓSTAK, M. (0000-0003-4439-6599): Wpływ alkoholu na ryzyko wypadku na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych
The effect of alcohol at the workplace with the use of scaffolding on individual’s occupational accident risk

AL-ATABY, I.K. (0000-0002-0111-9324), AL-TMIMI, A.I. (0000-0002-7314-6057): Estimate the probability density function of maximum temperature for the Middle East

SEDAYU, A. (0000-0002-2013-7683): Developing Jati Kudus Terminal into a sustainable transportation infrastructure in Indonesia using the green concept

AINANE, A. (0000-0002-5004-6416), MOHAMED ABDOUL-LATIF, F. (0000-0001-7213-4700), MOHAMED ABDOUL-LATIF, T., AINANE, T. (0000-0001-6743-2666): Evaluation of biological activities of two essential oils as a safe environmental bioinsecticides: case of Eucalyptus globulus and Rosmarinus officinalis

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

NOWOGOŃSKA, B. (0000-0001-6343-4840): Consequences of improper renovation decisions in a 17th century half-timbered building