Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 2(84)


Spis treści
Content

Prace oryginalne
Original papers

LEŚNIAK, A. (0000-0002-4811-5574), GÓRKA, M. (0000-0002-5985-2078), WIECZOREK, D. (0000-0002-3191-2438): Identification of factors shaping tender prices for lightweight

ANYSZ, H. (0000-0001-7798-1191), ROGALA, W. (0000-0002-3804-5859): Sensitivity analysis of the contractor’s financial effects achieved on a single building site

ŚLADOWSKI, G. (0000-0002-3452-8829): Using meta-networks to analyse the impact of adverse random events on the time and cost of completing

AL.-SAHAR, F. (0000-0001-6877-6428): The relation between the cost impact and mismanagement in the Middle East construction projects

KRUZEL, R. (0000-0002-8534-7286), HELBRYCH, P. (0000-0001-6907-0363): A technical and economic analysis of the thermal modernization of historic buildings using an innovative thermal insulating paint

HARASYMIUK, J. (0000-0002-1239-0646), DROZD, W. (0000-0001-7978-2268): Strategic environmental assessment of spatial plans in the light of own research

MISZKOWSKA, A. (0000-0002-7715-2809): A study on soil-geotextile interaction using gradient ratio tests

BIZON-GÓRECKA, J. (0000-0003-2823-8195), GÓRECKI, J. (0000-0001-6829-3127): Ryzyko przedsięwzięć budowlanych w perspektywie podmiotowej
Risk of construction projects from subjective perspective

KALENIK, M. (0000-0001-6184-1899): Badania modelowe skuteczności oczyszczania ścieków w piasku średnim z warstwą wspomagającą z hydro-antracytu
Model investigations on the effectiveness of sewage purification in medium sand with assisting hydro-anthracite layer

DACHOWSKI, R. (0000-0002-4412-7703), KAMIONKA, L.W. (0000-0003-4290-0309), GAŁEK, K. (0000-0003-2695-1317): Niekonwencjonalne materiały budowlane w ujęciu biplotowym
Unconventional buildings materials in biplot context

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

MARCINKOWSKI , R. (0000-0002-9455-5298): Optimizing the machine ensemble to perform construction tasks

KASPROWICZ, T. (0000-0002-2594-9541), WÓJCIK, R.R.: Analiza identyfikacyjna niestabilnych przedsięwzięć budowlanych
Identification analysis of unstable construction projects

GÓRECKI, J. (0000-0001-6829-3127): Hierarchical model of factors of ecological maturity of construction enterprises

NICAŁ, A. (0000-0002-7072-9564), NITKA, J., ROSŁON, J.: Analiza możliwości wdrożenia wybranych koncepcji życia wspieranego przez otoczenie przy adaptacji pomieszczeń sanitarnych w wielkopłytowych systemach W-70, szczecińskim i OWT-67
Possibility analysis of implementing selected concepts of ambient assisted living to sanitary rooms in large panel building systems W-70, Szczeciński and OWT-67