Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 3(81)
Tytuł artykułu: Ocena wpływu warunków atmosferycznych na poziom hałasu komunikacyjnego dla wybranej autostrady w Holandii

Autorzy: PIETRZAK, K., TOKARSKI, Z.

Słowa kluczowe: Holandia, autostrada, hałas, deszcz, nawierzchnia drogowa

Streszczenie: Istnieje wiele innowacyjnych nawierzchni autostrad. Jedną z nich jest nawierzchnia z asfaltu porowatego. Celem budowy tego typu nawierzchni jest pochłanianie w czasie eksploatacji wody opadowej oraz zmniejszenie hałaśliwości warstwy ścieralnej. Ocena skuteczności tych cech może być przeprowadzona różnymi metodami w tym metodą statystycznego przejazdu, CPX czy pomiaru hałasu ekwiwalentnego. W czasie eksploatacji ocenia się m.in. wpływ takich czynników jak wilgotność powietrza, wiatr czy natężenie i struktura ruchu drogowego przy uwzględnieniu okresu eksploatacji. W tym opracowaniu przedstawiono analizę wyników pomiarów i metody oceny wpływu wymienionych czynników, co może posłużyć do planowania rekonstrukcji warstwy ścieralnej z asfaltu porowatego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.31

Cytowanie w stylu APA: Pietrzak, K. & Tokarski, Z. (2018). Ocena wpływu warunków atmosferycznych na poziom hałasu komunikacyjnego dla wybranej autostrady w Holandii. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (3), 319-327. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.31

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pietrzak & Tokarski, 2018), następne powołania: (Pietrzak & Tokarski, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Pietrzak, Karol, Zbigniew Tokarski. "Ocena wpływu warunków atmosferycznych na poziom hałasu komunikacyjnego dla wybranej autostrady w Holandii." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 81 ser., vol. 27, nr 3, (2018): 319-327. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.31.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pietrzak, & Tokarski 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_81art8pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back