Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 3(81)
Tytuł artykułu: Rozliczenia wprowadzonych zmian na Kontrakcie inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC- studium przypadku

Autorzy: LENDO-SIWICKA, M., PAWLUK, K., ŻEREK, P., TRACH, R.

Słowa kluczowe: Warunki Kontraktowe FIDIC, Procedura Zmiany, Polecenie Zmiany

Streszczenie: W artykule została przedstawiona analiza rozliczenia wprowadzonych zmian w przykładowej inwestycji infrastrukturalnej. Przedstawiono wprowadzoną na Kontrakcie budowlanym procedurę Polecenia Zmiany i Polecenia Inżyniera oraz zaprezentowano przykładowe Polecenia Zmiany, Polecenia Inżyniera wprowadzone na badanym obiekcie. Badaniem zostało objęte rozliczenie inwestycji drogowej, polegającej na dostosowaniu trasy do parametrów drogi ekspresowej. Obiekt badawczy był bardzo złożony, przez co posiadał rozbudowany przedmiar i kosztorys. W związku z tak rozbudowanym kosztorysem dla tej inwestycji ważne było ustalenie odpowiedniego i szybkiego przepływu dokumentów rozliczeniowych. Ponadto, w pracy pokazano sposób udokumentowania i rozliczenia zmian w projekcie w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego –tzw. „Czerwonej Książki”. W ramach badań omówiono przypadki rozliczania zwiększonych ilości przedmiarowych, nowych pozycji przedmiarowych i robót zamiennych, które wystąpiły na omawianej inwestycji, podano także wzory przykładowych dokumentów rozliczeniowych. Autorzy bez wątpienia stwierdzają, że wprowadzenie Inżyniera Kontraktu na jak najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego oraz całokształt procedur FIDIC bardzo pomagają w ustaleniu wzorów formularzy, wypracowaniu procedur i schematów obiegu dokumentów w tym także dokumentów rozliczeniowych a w konsekwencji minimalizują koszty robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych oraz skracają czas realizacji inwestycji.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.38

Cytowanie w stylu APA: Lendo-Siwicka, M., Pawluk, K., Żerek, P. & Trach, R. (2018). Rozliczenia wprowadzonych zmian na Kontrakcie inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC- studium przypadku. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (3), 387-386. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.38

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lendo-Siwicka, Pawluk, Żerek & Trach, 2018), następne powołania: (Lendo-Siwicka i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Lendo-Siwicka, Marzena, Katarzyna Pawluk, Paulina Żerek, Roman Trach. "Rozliczenia wprowadzonych zmian na Kontrakcie inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC- studium przypadku." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 81 ser., vol. 27, nr 3, (2018): 387-386. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.38.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lendo-Siwicka i inni 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_81art15pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back