Tytuł artykułu: Zróżnicowanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych południowo-zachodniej Polski

Autorzy: WOJNICKA-JANOWSKA, E.

Słowa kluczowe: parametry geotechniczne, grunty spoiste, iły mio-plioceńskie

Streszczenie: Podstawą w projektowaniu konstrukcji inżynierskiej lub jej elementów jest znajomość podłoża gruntowego, w szczególności jego parametrów geotechnicznych. Przedstawione opracowanie ma charakter analizy zmienności regionalnej parametrów geotechnicznych gruntów ilastych południowo-zachodniej Polski, pod względem stratygraficznym zaliczonych do utworów neogeńskich. W publikacji wykorzystano bieżące badania własne uzupełnione o archiwalne badania próbek gruntów ilastych pochodzących z Legnicy i Głogowa. Wyniki badań opracowano statystycznie oraz przedstawiono w formie tabelarycznej.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.29

Cytowanie w stylu APA: Wojnicka-Janowska, E. (2017). Zróżnicowanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych południowo-zachodniej Polski. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (3), 298-306. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.29

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wojnicka-Janowska, 2017), następne powołania: (Wojnicka-Janowska, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Wojnicka-Janowska, Ewa. "Zróżnicowanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych południowo-zachodniej Polski." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 77 ser., vol. 26, nr 3, (2017): 298-306. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.29.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wojnicka-Janowska 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.3.29, author={Wojnicka-Janowska, Ewa}, language={polish}, title={Zróżnicowanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych południowo-zachodniej Polski}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.3.29}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A2/art2.pdf}, year={2017}, volume={26 (3)}, number={77}, pages={298-306}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back