Tytuł artykułu: Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych

Autorzy: JAŚKOWSKI, P., TOMCZAK, M.

Słowa kluczowe: harmonogramy budowlane, zarządzanie w budownictwie, modele sieciowe, ciągłość realizacji procesów, wybór podwykonawców

Streszczenie: Realizując przedsięwzięcia budowlane, przedsiębiorstwa dążą do uzyskania największego stopnia harmonizacji pracy angażowanych zasobów, co przejawia się w zapewnieniu ciągłej i równomiernej produkcji przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału wykonawczego. W artykule jest analizowany problem harmonizacji pracy brygad generalnego wykonawcy, realizujących procesy nierytmiczne, niecykliczne i niejednorodne przy założeniu deterministycznych warunków działania. Opracowano model matematyczny problemu minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy przy ustalonym dyrektywnie czasie i limicie kosztu realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając ograniczenia w dostępności brygad oraz możliwość zlecania robót podwykonawcom.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.17

Cytowanie w stylu APA: Jaśkowski, P. & Tomczak, M. (2017). Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 193-201. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.17

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Jaśkowski & Tomczak, 2017), następne powołania: (Jaśkowski & Tomczak, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Jaśkowski, Piotr, Michał Tomczak. "Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 193-201. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.17.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Jaśkowski, & Tomczak 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.17, author={Jaśkowski, Piotr and Tomczak, Michał}, language={polish}, title={Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.17}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A5/art5.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={193-201}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back