Tytuł artykułu: Planowanie jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem „risk based thinking”

Autorzy: DESZCZ, J.

Słowa kluczowe: risk-based thinking, przedsięwzięcie budowlane, zapewnienie jakości, ryzyko, planowanie jakości

Streszczenie: Artykuł przedstawia zastosowanie podejścia opartego na ryzyku w planowania jakości w przedsięwzięciach budowlanych. Zgodnie z koncepcją „risk-based thinking” należy analizować kontekst działania i wpływ interesariuszy, określać, analizować i oceniać zagrożenia i szanse w odniesieniu do jakości, a następnie podejmować działania odpowiednie do ich znaczenia. Opisana została specyfika planowania jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz propozycja metodyki planowania jakości zgodnej z koncepcją „risk-based thinking”.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.25

Cytowanie w stylu APA: Deszcz, J. (2017). Planowanie jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem „risk based thinking”. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 258-265. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.25

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Deszcz, 2017), następne powołania: (Deszcz, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Deszcz, Joanna. "Planowanie jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem „risk based thinking”." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 258-265. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.25.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Deszcz 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.25, author={Deszcz, Joanna}, language={polish}, title={Planowanie jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem „risk based thinking”}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.25}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A13/art13.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={258-265}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back