Tytuł artykułu: Realizacja projektów inwestycyjno-budowlanych z wykorzystaniem Big Data

Autorzy: GÓRECKI, J., BIZON-GÓRECKA, J., MICHAŁKIEWICZ, K.

Słowa kluczowe: budownictwo, projekt, zarządzanie danymi, ryzyko

Streszczenie: W pracy przeanalizowano wpływ Big Data (BD) na minimalizację ryzyka projektów inwestycyjno-budowlanych. Pokazano aspekty ryzyka występujące podczas realizacji projektów, na które wyniki uzyskane z analizy BD mają znaczący wpływ. Ponadto podano wyniki badania, którego celem było poznanie opinii polskich przedsiębiorstw budowlanych na temat przydatności BD oraz weryfikacja ich gotowości do wdrożenia tego typu innowacji. Podkreślono, że wyniki płynące z analizy BD zapewniają potężne narzędzie do zarządzania ryzykiem, jednak badani respondenci tego nie doceniają.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.23

Cytowanie w stylu APA: Górecki, J., Bizon-Górecka, J. & Michałkiewicz, K. (2017). Realizacja projektów inwestycyjno-budowlanych z wykorzystaniem Big Data. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (2), 241-249. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.23

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górecki, Bizon-Górecka & Michałkiewicz, 2017), następne powołania: (Górecki i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Górecki, Jarosław, Jadwiga Bizon-Górecka, Karol Michałkiewicz. "Realizacja projektów inwestycyjno-budowlanych z wykorzystaniem Big Data." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 76 ser., vol. 26, nr 2, (2017): 241-249. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.23.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górecki, Bizon-Górecka, & Michałkiewicz 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.2.23, author={Górecki, Jarosław and Bizon-Górecka, Jadwiga and Michałkiewicz, Karol}, language={polish}, title={Realizacja projektów inwestycyjno-budowlanych z wykorzystaniem Big Data}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.2.23}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A11/art11.pdf}, year={2017}, volume={26 (2)}, number={76}, pages={241-249}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back