Tytuł artykułu: Metoda punktowej oceny wartości użytkowej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych istniejących obiektów inwentarskich i jej wykorzystanie w kwalifikowaniu obiektów do modernizacji

Autorzy: FORNALCZYK, P., WIŚNIEWSKI, K., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A.

Słowa kluczowe: modernizacja, przydatność do modernizacji, ocena punktowa, budynek inwentarski, obora

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę punktowej oceny wartości użytkowej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na potrzeby określenia przydatności obiektów inwentarskich do modernizacji. Metoda uwzględnia kilka kryteriów oceny: stan techniczny obiektu, cechy przestrzenne, mikroklimat wnętrza, elastyczność modernizacyjną oraz ocenę obiektu jako elementu zespołu produkcyjnego. Metodę wykorzystano w ocenie obory krów mlecznych w gospodarstwie w Zduńskiej Dąbrowie. Uzyskane wyniki oceny potwierdziły, że modernizacja zamortyzowanych obiektów jest w pełni możliwa i opłacalna, oraz stały się podstawą do opracowania projektu modernizacji technologiczno-budowlanej obory w ramach dostosowania jej do obowiązujących standardów UE.

Cytowanie w stylu APA: Fornalczyk, P., Wiśniewski, K. & Pawłat-Zawrzykraj, A. (2016). Metoda punktowej oceny wartości użytkowej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych istniejących obiektów inwentarskich i jej wykorzystanie w kwalifikowaniu obiektów do modernizacji. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 31-40.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Fornalczyk, Wiśniewski & Pawłat-Zawrzykraj, 2016), następne powołania: (Fornalczyk i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Fornalczyk, Piotr, Krzysztof Wiśniewski, Agata Pawłat-Zawrzykraj. "Metoda punktowej oceny wartości użytkowej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych istniejących obiektów inwentarskich i jej wykorzystanie w kwalifikowaniu obiektów do modernizacji." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 31-40.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Fornalczyk, Wiśniewski, & Pawłat-Zawrzykraj 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Fornalczyk_Wiśniewski_Pawłat-Zawrzykraj_2016_PNIKS, author={Fornalczyk, Piotr and Wiśniewski, Krzysztof and Pawłat-Zawrzykraj, Agata}, language={polish}, title={Metoda punktowej oceny wartości użytkowej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych istniejących obiektów inwentarskich i jej wykorzystanie w kwalifikowaniu obiektów do modernizacji.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A4/art4.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={31-40}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back