Tytuł artykułu: Wpływ warunków klimatycznych na system fluwialny i melioracje wodne w pradolinach w rejonie Łowicza i Koźmina (Polska Środkowa)

Autorzy: KOBOJEK, E.

Słowa kluczowe: pradolina, system fluwialny, rzeka wielokorytowa, melioracje wodne, zmienność klimatu, Polska Środkowa

Streszczenie: Artykuł przedstawia wpływ warunków klimatycznych na system fluwialny i meliorację w ostatnich 200 latach. Badania przeprowadzono w pradolinach w środkowej Polsce. Doliny te są bardzo ważnymi elementami nizinnego krajobrazu. Na przełomie wieków XVIII i XIX dna pradolin były zabagnione i kształtowane przez rzeki wielokorytowe. System rzeczny był związany z okresem większych opadów małej epoki lodowej. Takie warunki środowiskowe były bardzo uciążliwe dla gospodarki, dlatego podjęto decyzje o regulacji rzek i melioracji w pierwszej połowie XIX wieku. Prace melioracyjne przeprowadzono jeszcze w dwóch etapach w XX wieku (1928–1932 i 1961–1974). Prace wykonano w wilgotniejszych okresach i po dużych powodziach

Cytowanie w stylu APA: Kobojek, E. (2015). Wpływ warunków klimatycznych na system fluwialny i melioracje wodne w pradolinach w rejonie Łowicza i Koźmina (Polska Środkowa). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (4), 381-390.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kobojek, 2015), następne powołania: (Kobojek, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Kobojek, Elżbieta. "Wpływ warunków klimatycznych na system fluwialny i melioracje wodne w pradolinach w rejonie Łowicza i Koźmina (Polska Środkowa)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 70 ser., vol. 24, nr 4, (2015): 381-390.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kobojek 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kobojek_2015_PNIKS, author={Kobojek, Elżbieta}, title={Wpływ warunków klimatycznych na system fluwialny i melioracje wodne w pradolinach w rejonie Łowicza i Koźmina (Polska Środkowa).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN70/A7/art7.pdf}, year={2015}, volume={24 (4)}, number={70}, pages={381-390}}

Pełny tekst PDF


Go Back