Tytuł artykułu: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako narzędzie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Cemex Polska

Autorzy: POŁOTNICKA, A., HEWELKE, E.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój, Cemex Polska

Streszczenie: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest pojęciem stosunkowo nowym, lecz staje się coraz popularniejsza wśród międzynarodowych korporacji, a także wśród mniejszych firm i przedsiębiorstw. Zaprezentowano ewolucję idei społecznie odpowiedzialnego biznesu i jej instrumentów. Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu przedstawiono na przykładzie Cemex Polska jako korporacji z branży materiałów budowlanych. Analiza wybranych efektów wdrożenia strategii CRS przez firmę Cemex Polska poprzez zrównoważone budownictwo, ograniczanie emisji CO2, dbanie o środowisko i lokalne społeczności pozwala zobrazować korzyści finansowe i pozafinansowe.

Cytowanie w stylu APA: Połotnicka, A. & Hewelke, E. (2015). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako narzędzie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Cemex Polska. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 90-98.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Połotnicka & Hewelke, 2015), następne powołania: (Połotnicka & Hewelke, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Połotnicka, Anna, Edyta Hewelke. "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako narzędzie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Cemex Polska." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 90-98.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Połotnicka, & Hewelke 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Połotnicka_Hewelke_2015_PNIKS, author={Połotnicka, Anna and Hewelke, Edyta}, title={Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako narzędzie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Cemex Polska.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A8/art8.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={90-98}}

Pełny tekst PDF


Go Back