Tytuł artykułu: Znaczenie rzeźby terenu w dokumentach planistycznych na tle różnych typów rzeźby Polski

Autorzy: WAŁDYKOWSKI, P.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne w Polsce, plan zagospodarowania przestrzennego województwa, geomorfologia stosowana

Streszczenie: Zagadnienia geomorfologiczne w planowaniu przestrzennym w Polsce są najczęściej uwzględniane w aspekcie przekształceń naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi oraz zagrożenia ruchami masowymi. W ograniczonym zakresie zwraca się uwagę na inne procesy geomorfologiczne równie istotne przy określaniu uwarunkowań w gospodarowaniu przestrzenią. W artykule dokonano analizy, które informacje wynikające z rzeźby terenu są faktycznie uwzględniane w dokumentach planistycznych w krajowej i regionalnej skali. Wyciąg z dokumentów planistycznych zestawiono z typami rzeźby Polski oraz współczesnego modelowania rzeźby.

Cytowanie w stylu APA: Wałdykowski, P. (2014). Znaczenie rzeźby terenu w dokumentach planistycznych na tle różnych typów rzeźby Polski. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 421-431.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wałdykowski, 2014), następne powołania: (Wałdykowski, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Wałdykowski, Piotr. "Znaczenie rzeźby terenu w dokumentach planistycznych na tle różnych typów rzeźby Polski." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 421-431.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wałdykowski 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wałdykowski_2014_PNIKS, author={Wałdykowski, Piotr}, title={Znaczenie rzeźby terenu w dokumentach planistycznych na tle różnych typów rzeźby Polski.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A8/art8.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={421-431}}

Pełny tekst PDF


Go Back