Tytuł artykułu: Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicach Lublina i Nałęczowa

Autorzy: BARTOSZEK, K., WĘGRZYN, A., SIENKIEWICZ, E.

Słowa kluczowe: noce ciepłe, noce bardzo ciepłe, noce gorące, cyrkulacja atmosferyczna, Lublin, Nałęczów

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano występowanie oraz uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych i gorących w okolicy Lublina i Nałęczowa w okresie 1966–2010. Został stwierdzony wyraźny wzrost długości ciągów oraz liczby nocy ciepłych po 1990 roku, a nocy bardzo ciepłych i gorących od początku XXI wieku. W ciągu roku największą częstością ich występowania odznaczał się okres od połowy lipca do pierwszej dekady sierpnia. Na pojawianie się tego typu nocy większe znaczenie od rodzaju układu barycznego miał kierunek adwekcji powietrza. Największe prawdopodobieństwo ich pojawienia się notowano przy napływie powietrza z kierunków od wschodniego do południowo-zachodniego, najmniejsze zaś z północno-zachodniego i północnego. Występowaniu w ostatnich latach większej liczby tego rodzaju nocy nie towarzyszyło nasilenie cyrkulacji z sektorów południowego i wschodniego.

Cytowanie w stylu APA: Bartoszek, K., Węgrzyn, A. & Sienkiewicz, E. (2014). Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicach Lublina i Nałęczowa. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 410-420.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bartoszek, Węgrzyn & Sienkiewicz, 2014), następne powołania: (Bartoszek i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Bartoszek, Krzysztof, Alicja Węgrzyn, Edyta Sienkiewicz. "Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicach Lublina i Nałęczowa." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 410-420.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bartoszek, Węgrzyn, & Sienkiewicz 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bartoszek_Węgrzyn_Sienkiewicz_2014_PNIKS, author={Bartoszek, Krzysztof and Węgrzyn, Alicja and Sienkiewicz, Edyta}, title={Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicach Lublina i Nałęczowa.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A7/art7.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={410-420}}

Pełny tekst PDF


Go Back