Tytuł artykułu: Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) użytkowanej rolniczo łąki obszaru Natura 2000 w Dolinie Wieprzy

Autorzy: RADAWIEC, B., ALEKSANDROWICZ, O.

Słowa kluczowe: chrząszcze, biegaczowate, podmokła łąka, obszar Natura 2000

Streszczenie: W okresie od 21 kwietnia do 25 października 2011 roku wykonano badania dotyczące składu gatunkowego i charakterystyki ekologicznej zgrupowania biegaczowatych podmokłej łąki mieszczącej się na obszarze sieci Natura 2000. Materiał zebrano przy użyciu 10 pułapek ziemnych. Ogółem na badanym terenie odłowiono 317 osobników należących do 31 gatunków. Zgrupowanie charakteryzowało się oligodominacją. Wśród zebranych chrząszczy wystąpiły cztery gatunki objęte ochroną i jeden mający status zagrożonego. Pod względem ekologicznym największy udział w zgrupowaniu miały owady mokradłowe, higrofilne, będące przeważnie drapieżnikami.

Cytowanie w stylu APA: Radawiec, B. & Aleksandrowicz, O. (2013). Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) użytkowanej rolniczo łąki obszaru Natura 2000 w Dolinie Wieprzy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 389-401.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Radawiec & Aleksandrowicz, 2013), następne powołania: (Radawiec & Aleksandrowicz, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Radawiec, Brygida, Oleg Aleksandrowicz. "Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) użytkowanej rolniczo łąki obszaru Natura 2000 w Dolinie Wieprzy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 389-401.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Radawiec, & Aleksandrowicz 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Radawiec_Aleksandrowicz_2013_PNIKS, author={Radawiec, Brygida and Aleksandrowicz, Oleg}, title={Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) użytkowanej rolniczo łąki obszaru Natura 2000 w Dolinie Wieprzy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A4/art4.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={389-401}}

Pełny tekst PDF


Go Back