Tytuł artykułu: Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia

Autorzy: MAŁUSZYŃSKA, I., WODZIŃSKI, M., MAŁUSZYŃSKI, M.J.

Słowa kluczowe: biomasa, warunki przyrodnicze, możliwości i ograniczenia uprawy

Streszczenie: Wyczerpywanie się zasobów surowców nieodnawialnych wykorzystywanych do produkcji energii przyczyniło się do szukania nowych możliwości ich pozyskania. Jedną z nich jest wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. W artykule autorzy przedstawili możliwości i ograniczenia produkcji biomasy w Polsce i wskazali na ewentualne zagrożenia związane z nieracjonalną uprawą tych roślin.

Cytowanie w stylu APA: Małuszyńska, I., Wodziński, M. & Małuszyński, M.J. (2013). Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 487-497.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Małuszyńska, Wodziński & Małuszyński, 2013), następne powołania: (Małuszyńska i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Małuszyńska, Ilona, Marcin Wodziński, Marcin J. Małuszyński. "Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 487-497.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Małuszyńska, Wodziński, & Małuszyński 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Małuszyńska_Wodziński_Małuszyński_2013_PNIKS, author={Małuszyńska, Ilona and Wodziński, Marcin and Małuszyński, Marcin J.}, title={Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A13/art13.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={487-497}}

Pełny tekst PDF


Go Back