Tytuł artykułu: Ocena stanu technicznego jazu w Bieńczycach na rzece Dłubni metodą diagnostyki jednoetapowej

Autorzy: MICHALEC, B.

Słowa kluczowe: jaz, ocena stanu technicznego, suma kwadratów reszt

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego betonowej budowli wodnej – jazu z zamknięciami ruchomymi w Bieńczycach w km 6+560 rzeki Dłubni – opracowanej w ramach diagnostyki jednoetapowej. Ocenę techniczną obiektu wykonano według metodyki zaproponowanej przez Zawadzkiego (2005). Stwierdzono stan ponad zadowalający – średnia ocena tzw. eksperta wynosiła 3,3, natomiast średnia z ocen końcowych, obliczona dla wyników oceny dziesięciu grup studentów w pierwszej i drugiej fazie, była odpowiednio równa 2,3 i 3,1. Zmiana oceny diagnozy została określona za pomocą różnicy sum kwadratów reszt obliczonych na podstawie wyników ocen pierwszej i drugiej fazy.

Cytowanie w stylu APA: Michalec, B. (2013). Ocena stanu technicznego jazu w Bieńczycach na rzece Dłubni metodą diagnostyki jednoetapowej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 290-300.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Michalec, 2013), następne powołania: (Michalec, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Michalec, Bogusław. "Ocena stanu technicznego jazu w Bieńczycach na rzece Dłubni metodą diagnostyki jednoetapowej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 290-300.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Michalec 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Michalec_2013_PNIKS, author={Michalec, Bogusław}, title={Ocena stanu technicznego jazu w Bieńczycach na rzece Dłubni metodą diagnostyki jednoetapowej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A6/art6.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={290-300}}

Pełny tekst PDF


Go Back