Tytuł artykułu: Własności fizyczne i przesiąkliwość płyty boiska Wisły Kraków SA po renowacji

Autorzy: RAJDA, W., ŻARNOWIEC, W., STACHURA, T.

Słowa kluczowe: boisko, renowacja, grunt, własności fizyczne, wodoprzepuszczalność

Streszczenie: W pracy zbadano wodoprzepuszczalność i niektóre własności fizyczne płyty boiska piłkarskiego na stadionie WISŁY KRAKÓW S.A. po renowacji wykonanej w 2002 roku. Przesiąkliwość, uziarnienie, gęstość właściwą, gęstość objętościową i porowatość gruntu pobranego z płyty oznaczono metodami standardowymi. Wykazano, że na skutek użycia nieodpowiedniego materiału wystąpiły istotne różnice własności, zwłaszcza uziarnienia i wodoprzepuszczalności w stosunku wymagań normy DIN 18 035, powodujące stagnowanie wody na powierzchni boiska.

Cytowanie w stylu APA: Rajda, W., Żarnowiec, W. & Stachura, T. (2011). Własności fizyczne i przesiąkliwość płyty boiska Wisły Kraków SA po renowacji. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 153-159.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rajda, Żarnowiec & Stachura, 2011), następne powołania: (Rajda i inni, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Rajda, Włodzimierz, Wioletta Żarnowiec, Tomasz Stachura. "Własności fizyczne i przesiąkliwość płyty boiska Wisły Kraków SA po renowacji." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 153-159.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rajda, Żarnowiec, & Stachura 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rajda_Żarnowiec_Stachura_2011_PNIKS, author={Rajda, Włodzimierz and Żarnowiec, Wioletta and Stachura, Tomasz}, title={Własności fizyczne i przesiąkliwość płyty boiska Wisły Kraków SA po renowacji.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A8/art8.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={153-159}}

Pełny tekst PDF


Go Back