Tytuł artykułu: Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych

Autorzy: SAWICKA-SIARKIEWICZ, H.

Słowa kluczowe: wody opadowe, separator, osadnik, przepustowość nominalna, ropopochodne, zawiesiny, standardy

Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawy prawne projektowania oczyszczalni wód opadowych, sposób określania przepustowości nominalnej separatorów, dobór wielkości osadnika oraz warunki ich eksploatacji. Wody opadowe odprowadzane z powierzchni szczelnej terenów ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi jeżeli spełniają wymagania określone w przepisach prawnych. Powszechnie stosowanymi urządzeniami do oczyszczania wód opadowych są separatory substancji olejowych oraz osadniki. Zastosowanie separatorów i osadników w praktyce sprowadza się do właściwego ich doboru na podstawie rodzaju i parametrów zlewni odwadnianej, zanieczyszczenia spływów opadowych oraz wymaganych standardów na wylocie do odbiornika i jego charakterystyk.

Cytowanie w stylu APA: Sawicka-Siarkiewicz, H. (2011). Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 140-152.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sawicka-Siarkiewicz, 2011), następne powołania: (Sawicka-Siarkiewicz, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Sawicka-Siarkiewicz, Halina. "Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 140-152.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sawicka-Siarkiewicz 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sawicka-Siarkiewicz_2011_PNIKS, author={Sawicka-Siarkiewicz, Halina}, title={Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A7/art7.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={140-152}}

Pełny tekst PDF


Go Back