Tytuł artykułu: Nowe metody unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest

Autorzy: PAWLUK, K.

Słowa kluczowe: azbest, zagrożenia, zanieczyszczenia, ochrona środowiska

Streszczenie: W artykule zostało został poruszony problem likwidacji zagrożeń związanych z nagromadzeniem azbestu na terenie Polski. Poprzez charakterystykę i lokalizację wyrobów budowlanych zawierających azbest, ukazano skalę oraz źródło szkodliwości azbestu dla zdrowia ludzi i zanieczyszczenia środowiska. Celem niniejszego artykułu jest przegląd i ocena dostępnych metod postępowania z odpadami budowlanymi zawierającymi azbest na terenie Polski.

Cytowanie w stylu APA: Pawluk, K. (2010). Nowe metody unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (3), 38-47.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pawluk, 2010), następne powołania: (Pawluk, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Pawluk, Katarzyna. "Nowe metody unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 49 ser., vol. 19, nr 3, (2010): 38-47.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pawluk 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pawluk_2010_PNIKS, author={Pawluk, Katarzyna}, title={Nowe metody unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN49/A5/art5.pdf}, year={2010}, volume={19 (3)}, number={49}, pages={38-47}}

Pełny tekst PDF


Go Back