English version

Home

Informacje dla Autorów

Na łamach Przeglądu Naukowego - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku polskim lub angielskim, niepublikowane w innych czasopismach. Prawa autorskie tekstów przyjętych do druku udzielane są Wydawnictwu SGGW, a artykuły są udostępniane na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (patrz Oświadczenie autorów w głównym menu). Autorzy zobowiązani są do wniesienia oplaty związanej z procesem wydawniczym (patrz Opłaty w głównym menu).

Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego w dniesieniu zarówno do treści artykułu, jak i wykorzystywanych w nim materiałów (np. ilustracji czy tabel). W treści artykułu należy zawrzeć informację o ewentualnych źródłach finansowania opisywanych badań oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w prowadzone badania i przygotowaniu pracy do publikacji.

Wymagania techniczne dotyczące przygotowania prac

Tekst i tabele należy złożyć w formie elektronicznej na adres czasopisma: iks.pn@sggw.pl, w plikach o formacie MS Office, a rysunki wstawione do tekstu i w oddzielnych plikach graficznych, w programach pracujących w środowisku Windows (Excel, Photoshop itp.). Rysunki i zdjęcia w wersji papierowej są drukowane w formacie czarno-białym (druk w wersji kolorowej łaczy się z dodatkową opłatą), a na stronie internetowej czasopisma w wersji kolorowej.

Całkowita objętość artykułu wraz z ilustracjami, streszczeniami, bibliografią itp. nie może przekraczać 10 stron formatu A-4, odstęp między wierszami - 1,5 wiersza, marginesy - 2,5cm, czcionka TNR 12 pkt., tekst w układzie jednokolumnowym.

Szablon artykułu i układ pracy

Zamieszczony szablon arykułu (plik MS Word 2013) może być wykorzystany, jako wzór do przygotowania i sformatowania tekstu. Dodatkowo, podajemy wymagany układ pracy:

  • Author's address:
  • Jan Kowalski
  • Nazwa miejsca pracy w języku polskim (uczelnia, katedra)
  • Miejscowość, ulica, e-mail
  • Kraj(Poland)

Wykaz piśmiennictwa i powołania w tekście

Od pierwszego numeru w roku 2014 (Nr 63) vol. 23(1) w Przeglądzie Naukowym Inżynieria i Kształtowanie Środowiska stosowany jest powszechnie używany w literaturze naukowej międzynarodowy styl APA. Wszystkie opisy arykułów zamieszczone na stronie Przeglądu (od 2009 roku) posiadają sformatowane cytowania i powołania na te artykuły w stylach APA, Chicago i BibTxt.

Powołania w tekście w stylu APA

Przy pierwszym powoływaniu się w tekście na innych autorów podaje się np.: zdaniem Kowalskiego (2002) lub (Kowalski, 2002). Przy większej liczbie autorów, ale maksymalnie do 5 przy pierwszym powołaniu podaje się wszystkie nazwiska (Kowalski, Malinowski, Zieliński i Witkowski, 2002) a przy następnych na tą samą pozycję tylko pierwszego (Kowalski i inni, 2002). Przy większej liczbie autorów niż 5 w pierwszym i następnych powołaniach podaje się tylko pierwszego autora (Strzyżewski i inni, 2015)

APA

Wykaz piśmiennictwa w stylu APA

Redakcja zdecydowanie rekomenduje zamiast ręcznego formatowania powołań i opisów bibliograficznych stosowanie specjalnie stworzonych do tego narzędzi. Pozwoli to zmniejszyć pracochłonność i uniknąć błędów. Jednym z darmowych, wydajnych i prostych w użyciu programów, jest np. Medeley

Również wiele baz danych i witryn czasopism (np. Polska Bibliografia Naukowa) udostępnia specjalne narzędzia do automatycznego tworzenia poprawnie sformatowanego powołania we wskazanym stylu (APA, Chicago, Bibtxt itp.) prezentowanych artykułów. Wówczas wystarczy przekopiować utworzone powołanie.

Warto zwrócić uwagę na opcję bardzo popularnej wyszukiwarki Google Scholar. Po wyszukaniu właściwego artykułu (jeżeli tylko wyszukiwarka dysponuje wymaganymi do cytowania danymi) wystarczy kliknąć opcję "Cytuj" (jeżeli jej nie widać najpierw "Więcej"), aby uzyskać poprawnie sformatowane cytowanie.


Google Scholar Google Scholar

Jeżeli nie możemy znaleźć interesującego nas artykułu w bazach, można również skorzystać z dostępnych programów on line do generowania takich powołań na podstawie zadeklarowanych danych, np. na stronie BibMe lub na stronie Citation Machine (podczas obsługi tych generatorów nalezy zwrócić uwagę na poprawne wpisanie imienia i nazwiska we właściwe pola: First; Last).

Jeżeli chcemy zobaczyć poprawnie sformatowane opisy i pwołania w stylu APA, zwłaszcza w przypadku innych, znacznie rzadziej używanych typów powołań (film, gazeta, wywiad itp), możemy skorzystać z dostępnych przykładów i opisów formatowania bibliografii APA oraz przykładów utworzonych programem APA_Styl opisanym ponizej.

Redakcja Przeglądu przygotowała również specjalny program APA Styl (uruchamiany w MS Excel), który może pomóc w przygotowaniu poprawnie sformatowanych powołań i zapisaniu ich na przyszłość w odrębnym pliku.

Opis stylu APA oraz liczne przykłady formatowania znajdziecie Państwo również m.in. pod adresami:


Williams College Libraries
University of Maryland University College
Cornell University Library
The Online Writing Lab (OWL) at Purdue University
Independent Learning Centre Australian Help

Jeżeli ktoś woli używać edytora Word (wersja 2010 i wyższe) do tworzenia spisu bibliografii i powołań może skorzystać z przykładów formatowania zdefiniowanych w tym edytorze.