Zespół redakcyjny:


SGGW w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
dyżury: pn 12-14, czw: 10-12, budynek 33, pok. 39A

Redaktor językowy: Anna Dołomisiewicz - Wydawnictwo SGGW
Redaktor statystyczny: Aleksandra Ignar - SGGW w Warszawie, Wydział Zastosowań Matematyki i InformatykiAdres do korespondencji:


Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
SGGW, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, pok. 39A
ul.Nowoursynowska 159,
02-776 WARSZAWA
tel.(022) 59 35 248, 59 35 240
e-mail: iks_pn@sggw.pl