Zespół redakcyjny:


SGGW w Warszawie,
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

  • Tomasz Gnatowski (zastępca przewodniczącego)
  • Weronika Kowalik
  • Paweł Marcinkowski (sekretarz redakcji ds. Environmental Sciences)
  • Katarzyna Pawluk
  • Mieczysław Połoński (przewodniczący)
  • Magdalena Daria Vaverková
  • Grzegorz Wierzbicki
  • Grzegorz Wrzesiński (sekretarz redakcji ds. Engineering Sciences)
Redaktor językowy: Anna Dołomisiewicz - Wydawnictwo SGGW
Redaktor statystyczny: Aleksandra Ignar - SGGW w Warszawie,
Wydział Zastosowań Matematyki i InformatykiAdres do korespondencji:


Scientific Review Engineering and Environmental Sciences
SGGW, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, pok. 20
ul.Nowoursynowska 159,
02-776 WARSZAWA
tel.(022) 59 35 363, 59 35 210, 59 35 302
e-mail: srees@sggw.edu.pl