Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 4(86)
Tytuł artykułu: Długoterminowe trendy widzialności oraz jej cechy charakterystyczne w wybranych regionach Polski

Autorzy (ORCID): ANIOŁ, E. (0000-0002-5903-0592), MAJEWSKI, G. (0000-0002-0122-1409)

Słowa kluczowe: widzialność, zanieczyszczenie powietrza, parametry meteorologiczne

Streszczenie: Jakość powietrza w Polsce jest determinowana wieloma czynnikami. Zbadano wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i warunków meteorologicznych na widzialność atmosferyczną w Polsce. Do realizacji artykułu wykorzystano analizę statystyczną wykorzystującą parametry meteorologiczne (temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, wielkość opadu atmosferycznego, prędkość i kierunek wiatru oraz ciśnienie atmosferyczne), a także stężenia zanieczyszczeń powietrza (PM10, SO2, NO2) zarejestrowane latach 2004–2017. Dane pochodziły z trzech polskich miast zlokalizowanych na północy, w centralnej części oraz na południu Polski. Wykazano, że stężenie pyłu zawieszonego PM10 było najważniejszym parametrem wpływającym na widzialność we wszystkich stacjach monitoringu. Zanieczyszczenie powietrza NO2 oraz SO2 oddziałuje negatywnie na widzialność, lecz w mniejszym stopniu niż PM10. Wykazano wpływ warunków meteorologicznych, w szczególności wilgotności względnej powietrza, na pogorszenie widzialności oraz stymulujący wpływ prędkości wiatru na poprawę warunków widzialności.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.4.54

Cytowanie w stylu APA: Anioł, E. & Majewski, G. (2019). Długoterminowe trendy widzialności oraz jej cechy charakterystyczne w wybranych regionach Polski. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (4), 594-609. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.4.54

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Anioł & Majewski, 2019), następne powołania: (Anioł & Majewski, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Anioł, Ewa, Grzegorz Majewski. "Długoterminowe trendy widzialności oraz jej cechy charakterystyczne w wybranych regionach Polski." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 86 ser., vol. 28, nr 4, (2019): 594-609. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.4.54.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Anioł, & Majewski 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_86art9pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back