Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 1(83)
Tytuł artykułu: Ocena tempa osiadania odwodnionego torfowiska oraz weryfikacja równań empirycznych opisujących ten proces

Autorzy: GĄSOWSKA, M., OLESZCZUK, R., URBAŃSKI, J.

Słowa kluczowe: osiadanie torfowisk, tempo osiadania, równania empiryczne osiadania

Streszczenie: W pracy przedstawiono ocenę tempa zanikania fragmentu odwodnionego dolinowego złoża torfowego w latach 1978–2015. Zaobserwowano bardzo duże zróżnicowanie tego zjawiska na relatywnie małej badanej powierzchni (ok. 15 ha) wynoszące od 0,06 do 1,56 cm·rok–1. Procentowy ubytek miąższości złoża torfowego w latach 1978–2015 na analizowanym obszarze był zróżnicowany i nie zależał od początkowej miąższości złoża torfowego. Wahał się on w granicach od 2 do około 44%. Uzyskane dane pomiarowe umożliwiły weryfikację dostępnych w literaturze wybranych równań empirycznych opisujących proces osiadania. Umożliwiło to zarekomendowanie wybranych równań do stosowania w przypadku przewidywania wielkości tempa osiadania dla podobnych odwodnionych gleb organicznych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.9

Cytowanie w stylu APA: Gąsowska, M., Oleszczuk, R. & Urbański, J. (2019). Ocena tempa osiadania odwodnionego torfowiska oraz weryfikacja równań empirycznych opisujących ten proces. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (1), 95-104. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.9

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gąsowska, Oleszczuk & Urbański, 2019), następne powołania: (Gąsowska i inni, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Gąsowska, Monika, Ryszard Oleszczuk, Janusz Urbański. "Ocena tempa osiadania odwodnionego torfowiska oraz weryfikacja równań empirycznych opisujących ten proces." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 83 ser., vol. 28, nr 1, (2019): 95-104. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.9.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gąsowska, Oleszczuk, & Urbański 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_83art9pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back