Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 1(83)
Tytuł artykułu: Zredukowane współrzędne obrysu strumienia na trapezowym progu przepuszczalnym z przelewem o ostrej krawędzi na skarpie górnej

Autorzy: BAJKOWSKI, S., TYMIŃSKA, A., PIĄTEK, S.

Słowa kluczowe: próg gabionowy, przelew o ostrej krawędzi, przepływ wody, współrzędne zredukowane

Streszczenie: Celem pracy było opracowanie typowego kształtu górnego obrysu strumienia trapezowego progu gabionowego ze szczelnym ekranem na skarpie górnej. Opracowano zredukowane współrzędne górnego obrysu strumienia trapezowego progu gabionowego ze szczelnym ekranem na skarpie górnej. Rzędne punktów obrysu zredukowano względem wysokości warstwy wody górnej nad koroną przelewu skarpowego. Odcięte punktów obrysu zredukowano według długości strefy wpływania strumienia do wnętrza kamiennego progu. W analizach wykorzystano wyniki badań laboratoryjnych, według których opracowano kształt swobodnego zwierciadła wody we współrzędnych zredukowanych. Analizowany próg składał się z części przepuszczalnej wypełnionej naturalnym kruszywem oraz stałej w formie nachylonego przelewu o ostrej koronie. Próg miał kształt trapezowy symetryczny o nachyleniu obu skarp 1 : 1. Kształt strumienia przepływającego nad analizowanym progiem zależy od wzniesienia zwierciadła wody górnej nad koroną przelewu skarpowego. W efekcie przeprowadzonych analiz otrzymano ujednolicony kształt strumienia zarówno dla przepływu swobodnego, jak i falowej strefy zaburzeń. Uzyskane profile cechuje silna zależność korelacyjna. Otrzymane wyniki mogą być brane pod uwagę przy projektowaniu podobnych budowli wodnych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.6

Cytowanie w stylu APA: Bajkowski, S., Tymińska, A. & Piątek, S. (2019). Zredukowane współrzędne obrysu strumienia na trapezowym progu przepuszczalnym z przelewem o ostrej krawędzi na skarpie górnej. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (1), 61-71. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.6

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajkowski, Tymińska & Piątek, 2019), następne powołania: (Bajkowski i inni, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajkowski, Sławomir, Aneta Tymińska, Sebastian Piątek. "Zredukowane współrzędne obrysu strumienia na trapezowym progu przepuszczalnym z przelewem o ostrej krawędzi na skarpie górnej." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 83 ser., vol. 28, nr 1, (2019): 61-71. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.6.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajkowski, Tymińska, & Piątek 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_83art6pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back