Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 1(83)
Tytuł artykułu: Dywersyfi kacja stopnia realizacji procesów planistyczno-inwestycyjnych w gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Autorzy: PODAWCA, K., MROZIK, K.

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawski Obszar Funkcjonalny, gmina

Streszczenie: Powiązanie działań planistycznych z procesem inwestycyjnym jest nierozerwalne. Możliwość uzyskania pozwolenia na budowę jest bezpośrednio powiązana z istnieniem dla danego obszaru obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) bądź wydaniem pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ). W kontekście rozwoju przestrzennego intensywność opracowywania MPZP i wydawania WZ jest dlatego tak ważna. Jest ona bardzo zróżnicowana w poszczególnych częściach kraju. W artykule ukazano zmiany dynamiki procesu planistycznego w latach 2009–2016 w gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z wykorzystaniem analizy wielowskaźnikowej. Wykonano ją na podstawie danych statystycznych GUS, zawartych w Banku Danych Lokalnych w dziedzinie samorząd terytorialny. Opracowano ją z zastosowaniem mierników ilościowej, a także powierzchniowej intensywności uchwalania oraz wydawania dokumentów i decyzji planistycznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła ukazać różnice i podobieństwa między jednostkami administracyjnymi w zakresie stopnia postępujących procesów planistycznych. Aspekt ten może być jednym z czynników decydujących, które gminy można wcielić w strukturę m.st. Warszawy.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.10

Cytowanie w stylu APA: Podawca, K. & Mrozik, K. (2019). Dywersyfi kacja stopnia realizacji procesów planistyczno-inwestycyjnych w gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (1), 105-117. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.10

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Podawca & Mrozik, 2019), następne powołania: (Podawca & Mrozik, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Podawca, Konrad, Karol Mrozik. "Dywersyfi kacja stopnia realizacji procesów planistyczno-inwestycyjnych w gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 83 ser., vol. 28, nr 1, (2019): 105-117. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.10.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Podawca, & Mrozik 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_83art10pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back