Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 3(81)
Tytuł artykułu: Wpływ uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego na jego jakość

Autorzy: GÓRECKI, J., BIZON-GÓRECKA, J., NADOLNY, P.

Słowa kluczowe: budownictwo, projekt, jakość, procesy budowlane

Streszczenie: W artykule wskazano, że rola i zadania poszczególnych uczestników przedsięwzięć budowlanych jest zróżnicowana w zależności od fazy realizacji produkcji budowlanej. Zróżnicowany jest też wpływ poszczególnych podmiotów na jakość produkcji budowlanej. Przedstawiono wyniki badania ankietowego, wśród 64 pracowników przedsiębiorstw budowlanych, zaangażowanych w realizacje przedsięwzięć budowlanych. Ukazują one opinie przedstawicieli branży budowlanej na temat roli uczestników procesu budowlanego w zachowaniu należytej jakości wykonania robót budowlanych. Podkreślono ich oddziaływanie na zgodność procesów budowlanych z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z normami PN/EN, polskim prawem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innymi wymaganiami formalno-prawnymi i standardami prowadzenia produkcji budowlanej.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.37

Cytowanie w stylu APA: Górecki, J., Bizon-Górecka, J. & Nadolny, P. (2018). Wpływ uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego na jego jakość. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (3), 377-386. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.37

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górecki, Bizon-Górecka & Nadolny, 2018), następne powołania: (Górecki i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Górecki, Jarosław, Jadwiga Bizon-Górecka, Przemysław Nadolny. "Wpływ uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego na jego jakość." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 81 ser., vol. 27, nr 3, (2018): 377-386. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.37.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górecki, Bizon-Górecka, & Nadolny 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_81art14pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back