Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 3(81)
Tytuł artykułu: Zastosowanie popiołu lotnego i szkła kineskopowego w zaprawach cementowych

Autorzy: JURA, J., ULEWICZ, M.

Słowa kluczowe: popiół lotny, stłuczka szklana CRT, biomasa, zaprawy cementowe

Streszczenie: W artykule określono wpływ dodatku odpadów popiołu lotnego ze spalania biomasy, szkła kineskopowego (CRT) oraz mieszaniny popiołu lotnego i szkła CRT w proporcjach 50/50 na wybrane parametry fizyczne i mechaniczne zapraw cementowych Wykonano próbki zaprawy normowej oraz zapraw cementowych, w których za część piasku normowego zastosowano materiały odpadowe w ilości 10, 20 i 30% masy cementu. Próbki zostały wykonane z cementu CEM I 42,5R. Zaprawy posiadające w składzie dodatek popiołu lotnego wykazywały zwiększoną wytrzymałość na ściskanie oraz mniejszy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności w porównaniu z zaprawą normową. Najwyższą wytrzymałość na ściskanie dla zapraw z popiołem lotnym uzyskały próbki zawierające 30% tego odpadu. Natomiast najwyższą wytrzymałość na ściskanie zapraw z dodatkiem stłuczki CRT uzyskano przez zastosowanie odpadu w ilości 10%. Użycie mieszaniny tych dwóch materiałów powodowało największy wzrost wytrzymałości przy wykorzystaniu odpadu w ilości 20% masy cementu.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.34

Cytowanie w stylu APA: Jura, J. & Ulewicz, M. (2018). Zastosowanie popiołu lotnego i szkła kineskopowego w zaprawach cementowych. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 27 (3), 348-354. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.34

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Jura & Ulewicz, 2018), następne powołania: (Jura & Ulewicz, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Jura, Jakub, Małgorzata Ulewicz. "Zastosowanie popiołu lotnego i szkła kineskopowego w zaprawach cementowych." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 81 ser., vol. 27, nr 3, (2018): 348-354. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.3.34.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Jura, & Ulewicz 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_81art11pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back