Tytuł artykułu: Ocena toksyczności środowiska pożarowego – problem nie do rozwiązania?

Autorzy: JASKÓŁOWSKI, W.

Słowa kluczowe: toksyczność, bezpieczeństwo pożarowe, środowisko pożarowe, ewakuacja

Streszczenie: Według światowych statystyk toksyczne produkty spalania, które powstają podczas pożarów, są najczęstszą przyczyną zgonów, około 70–80% wszystkich ofi ar śmiertelnych. Należy zauważyć, że jest to jedna z najmniej rozpoznanych dziedzin wiedzy z obszaru inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W związku z powyższym ocena toksyczności środowiska pożarowego jest jednym z najważniejszych aspektów, który wymaga analizy i oceny z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. W pierwszej części artykułu przedstawiono aktualny stan problematyki bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono metodę pomiaru toksycznych produktów, które powstają podczas rozkładu termicznego i spalania. W drugiej części dokonano analizy rozwiązań tego problemu, które są opisane w wybranych dostępnych materiałach bibliograficznych, tj. normach, publikacjach. Z treści artykułu wynika, że przedmiotowa problematyka wymaga gruntownych zmian i uregulowań w Polsce i na świecie.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.9

Cytowanie w stylu APA: Jaskółowski, W. (2018). Ocena toksyczności środowiska pożarowego – problem nie do rozwiązania?. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (1), 91-99. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.9

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Jaskółowski, 2018), następne powołania: (Jaskółowski, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Jaskółowski, Waldemar. "Ocena toksyczności środowiska pożarowego – problem nie do rozwiązania?." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 79 ser., vol. 27, nr 1, (2018): 91-99. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.9.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Jaskółowski 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_79art9pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back