Tytuł artykułu: Zastosowanie sieciowej struktury organizacyjnej w zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Autorzy: TRACH, R., LENDO-SIWICKA, M.

Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, przedsiębiorstwo budowlane, sieć, zintegrowana realizacja przedsięwzięcia budowlanego, IPD

Streszczenie: Obecnie w trakcie integracji przedsiębiorstw przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego kładzie się nacisk na przeprowadzenie analiz i kontroli związków komunikacyjnych uczestników procesu. Przejście do nowoczesnych metod zarządzania budownictwem ściśle jest związane z sieciową strukturą organizacyjną. Struktura sieciowa to nowy model redystrybucji zasobów intelektualnych i produkcyjnych, który pozwala podmiotom minimalizować czas i koszty. Ryzyko wzrostu czasu i kosztów zwiększa się wraz ze wzrostem liczby uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie. Przy zintegrowanej realizacji projektu budowlanego optymalność podjętych decyzji głównie zależy od skuteczności procesu negocjacyjnego, który z kolei zależy od struktury organizacyjnej. W artykule zostały przedstawione trzy główne typy sieciowej struktury organizacyjnej, które mogą być stosowane podczas zintegrowanego procesu realizacji projektu budowlanego: fokalny, dynamiczny i multifokalny. Podano również sposób wyznaczenia minimalnej liczby „zastępców” podmiotu zarządzającego siecią przy stosowaniu multifokalnej sieciowej struktury organizacyjnej. Przy założeniu, że liczba uczestników projektu jest mniejsza od pięciu osób, kierownik może pracować sam lub z jednym zastępcą. Przy zwiększeniu liczby uczestników projektu, liczba „zastępców” podmiotu zarządzającego siecią rośnie według przyjętego założenia.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.8

Cytowanie w stylu APA: Trach, R. & Lendo-Siwicka, M. (2018). Zastosowanie sieciowej struktury organizacyjnej w zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (1), 82-90. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.8

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Trach & Lendo-Siwicka, 2018), następne powołania: (Trach & Lendo-Siwicka, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Trach, Roman, Marzena Lendo-Siwicka. "Zastosowanie sieciowej struktury organizacyjnej w zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia budowlanego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 79 ser., vol. 27, nr 1, (2018): 82-90. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.8.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Trach, & Lendo-Siwicka 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_79art8pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back