Tytuł artykułu: Hydrologiczne uwarunkowania morfogenezy wybranych erozyjnych form rzeźby równi zalewowej na przykładzie doliny Bugu

Autorzy: OSTROWSKI, P., UTRATNA, M.

Słowa kluczowe: geomorfologia fluwialna, erozyjne formy rzeźby, hydrologia, wezbranie, dolina Bugu

Streszczenie: Celem pracy była analiza związku warunków hydrologicznych z morfogenezą erozyjnych form rzeźby równi zalewowej Doliny Dolnego Bugu. Stwierdzono, że formy takie jak zanikające koryta boczne i starorzecza w wyniku cyklicznych wezbrań ulegają wtórnej erozji. Główną tego przyczyną jest to, że łączą one ciągi obniżeń stanowiące uprzywilejowane drogi przepływu wód wezbraniowych. W wezbraniach zatorowych formy te przejmują funkcję głównego koryta, ograniczając skutki powodzi.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.6

Cytowanie w stylu APA: Ostrowski, P. & Utratna, M. (2018). Hydrologiczne uwarunkowania morfogenezy wybranych erozyjnych form rzeźby równi zalewowej na przykładzie doliny Bugu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (1), 57-70. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.6

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Ostrowski & Utratna, 2018), następne powołania: (Ostrowski & Utratna, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Ostrowski, Piotr, Marta Utratna. "Hydrologiczne uwarunkowania morfogenezy wybranych erozyjnych form rzeźby równi zalewowej na przykładzie doliny Bugu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 79 ser., vol. 27, nr 1, (2018): 57-70. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.6.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Ostrowski, & Utratna 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_79art6pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back