Tytuł artykułu: Wpływ rumoszu drzewnego na granulometrię osadów korytowych

Autorzy: PLESIŃSKI, K.

Słowa kluczowe: rumosz drzewny, granulometria, osady korytowe, korelacja, rzeka Raba

Streszczenie: Celem artykułu jest określenie wpływu, jaki wywiera zdeponowany w korycie rzeki rumosz drzewny na granulometrię rumowiska dennego. Analiza obejmowała doprądową i zaprądową stronę badanych form depozycyjnych rumoszu drzewnego. Zakres prac obejmował ustalenie geometrycznych wymiarów analizowanych rumoszów drzewnych, określenie składu granulometrycznego rumowiska dennego w sąsiedztwie tych form, wyznaczenie długości ich oddziaływania na materiał denny oraz ustalenie zależności między geometrycznymi wymiarami rumoszów drzewnych a zasięgiem ich oddziaływania na rumowisko denne. Badania granulometryczne wykonano na podstawie analizy sitowej. Zasięg oddziaływania form depozycyjnych rumoszu drzewnego ustalono wykonując analizę statystyczną z wykorzystaniem współczynnika efektywności Nasha-Sutcliffe’a. Zależności pomiędzy zasięgiem oddziaływania a wymiarami badanych form rumoszu drzewnego określono na podstawie współczynnika korelacji Spearmana. Stwierdzono, że rumosz drzewny zdeponowany w korycie rzeki Raby wpływa na granulometrię rumowiska dennego, zarówno po stronie zaprądowej, jak doprądowej. Wykazano również, że zasięg oddziaływania na uziarnienie materiału dennego po stronie zaprądowej form depozycyjnych rumoszu drzewnego jest w znacznym stopniu zależny od wysokości zdeponowanego rumoszu drzewnego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.5

Cytowanie w stylu APA: Plesiński, K. (2018). Wpływ rumoszu drzewnego na granulometrię osadów korytowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (1), 42-56. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.5

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Plesiński, 2018), następne powołania: (Plesiński, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Plesiński, Karol. "Wpływ rumoszu drzewnego na granulometrię osadów korytowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 79 ser., vol. 27, nr 1, (2018): 42-56. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.5.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Plesiński 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_79art5pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back