Tytuł artykułu: Koszty zewnętrzne transportu w Polsce

Autorzy: PAWŁOWSKA, B.

Słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, transport, internalizacja kosztów zewnętrznych, polityka transportowa

Streszczenie: Rozwój sektora transportowego jest bardzo ściśle powiązany z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Transport zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, aktywizuje regiony wokół infrastruktury, czyli umożliwia pozostałym działom sprawne funkcjonowanie. Transport jest też źródłem wielu znaczących, negatywnych dla społeczeństwa i gospodarki efektów zewnętrznych. Okazuje się również, że pomimo wieloletnich doświadczeń w badaniach skutków i kosztów zewnętrznych transportu nadal istnieją duże rozbieżności w ujęciach i metodach badawczych, a także w terminologii oraz zasadach definiowania pojęć. Celem artykułu jest przegląd dostępnych badań nad szacunkami kosztów zewnętrznych i estymacja tych kosztów dla transportu w Polsce z wykorzystaniem metod zalecanych przez Komisję Europejską. Wiedza na temat wielkości kosztów zewnętrznych transportu jest podstawą działań w zakresie internalizacji tych kosztów i doboru właściwych instrumentów polityki transportowej.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.4

Cytowanie w stylu APA: Pawłowska, B. (2018). Koszty zewnętrzne transportu w Polsce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (1), 28-41. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.4

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pawłowska, 2018), następne powołania: (Pawłowska, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Pawłowska, Barbara. "Koszty zewnętrzne transportu w Polsce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 79 ser., vol. 27, nr 1, (2018): 28-41. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.1.4.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pawłowska 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_79art4pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back