Tytuł artykułu: Analiza porównawcza wybranych metod stosowanych do obliczania instalacji wodociągowych

Autorzy: WICHOWSKI, P., RUTKOWSKA, G., SAWIAK, P.

Słowa kluczowe: przepływ obliczeniowy, straty ciśnienia, budynki wielorodzinne

Streszczenie: W artykule porównano metodykę obliczania instalacji wodociągowych według norm PN-B-01706:1992 oraz PN-EN 806-3:2006. Na zasileniu standardowo wyposażonego mieszkania uzyskujemy przepływ obliczeniowy o około 16% wyższy, stosując normę europejską. Dodatkowo przepływy obliczeniowe na zasileniu budynków wielorodzinnych porównano z formułami podawanymi w literaturze oraz wynikami badań własnych. Średnio przepływy pomierzone są dwu-, trzykrotnie niższe od wartości obliczeniowych ustalanych według norm. Jednocześnie są one porównywalne lub nieznacznie wyższe od tych ustalanych według modeli podawanych w literaturze.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.36

Cytowanie w stylu APA: Wichowski, P., Rutkowska, G. & Sawiak, P. (2017). Analiza porównawcza wybranych metod stosowanych do obliczania instalacji wodociągowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (3), 373-382. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.36

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wichowski, Rutkowska & Sawiak, 2017), następne powołania: (Wichowski i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Wichowski, Piotr, Gabriela Rutkowska, Przemysław Sawiak. "Analiza porównawcza wybranych metod stosowanych do obliczania instalacji wodociągowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 77 ser., vol. 26, nr 3, (2017): 373-382. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.36.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wichowski, Rutkowska, & Sawiak 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.3.36, author={Wichowski, Piotr and Rutkowska, Gabriela and Sawiak, Przemysław}, language={polish}, title={Analiza porównawcza wybranych metod stosowanych do obliczania instalacji wodociągowych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.3.36}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A9/art9.pdf}, year={2017}, volume={26 (3)}, number={77}, pages={373-382}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back