Tytuł artykułu: Wpływ oleju napędowego i naftalenu na początkowy wzrost i rozwój kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. ssp. commutata)

Autorzy: GMITRZUK, N., DĄBROWSKI, P., PIETRZYK, K., PAWLUŚKIEWICZ, B.

Słowa kluczowe: olej napędowy, naftalen, kostrzewa czerwona, zanieczyszczenia gleby

Streszczenie: Celem badań było określenie wpływu oleju napędowego (ON) na początkowy wzrost i rozwój Festuca rubra L. ssp. commutata odmiany Musica oraz naftalenu (Nf) na te same cechy odmiany Nimba. Stwierdzono m.in., że badane parametry istotnie różniły się w stosunku do kontroli, ale w większości przypadków brak było różnic między nimi. Naftalen spowodował w większym stopniu ograniczenie wzrostu korzenia zarodkowego, ale w mniejszym niż olej napędowy hamował wzrost części nadziemnych. Zdolności kiełkowania badanych odmian były podobne i wynosiły: dla odmiany Musica i ON 23 i 21% odpowiednio do dawek, a dla odmiany Nimba i Nf – 25 i 23%.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.35

Cytowanie w stylu APA: Gmitrzuk, N., Dąbrowski, P., Pietrzyk, K. & Pawluśkiewicz, B. (2017). Wpływ oleju napędowego i naftalenu na początkowy wzrost i rozwój kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. ssp. commutata). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (3), 361-372. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.35

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gmitrzuk, Dąbrowski, Pietrzyk & Pawluśkiewicz, 2017), następne powołania: (Gmitrzuk i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Gmitrzuk, Natalia, Piotr Dąbrowski, Katarzyna Pietrzyk, Bogumiła Pawluśkiewicz. "Wpływ oleju napędowego i naftalenu na początkowy wzrost i rozwój kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. ssp. commutata)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 77 ser., vol. 26, nr 3, (2017): 361-372. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.35.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gmitrzuk i inni 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.3.35, author={Gmitrzuk, Natalia and Dąbrowski, Piotr and Pietrzyk, Katarzyna and Pawluśkiewicz, Bogumiła}, language={polish}, title={Wpływ oleju napędowego i naftalenu na początkowy wzrost i rozwój kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. ssp. commutata)}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.3.35}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A8/art8.pdf}, year={2017}, volume={26 (3)}, number={77}, pages={361-372}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back