Tytuł artykułu: Prognozowanie zmian korytotwórczych w uregulowanym korycie rzeki Czarny Dunajec z wykorzystaniem modelu jednowymiarowego

Autorzy: PLESIŃSKI, K., RADECKI-PAWLIK, A., MICHALIK, P.

Słowa kluczowe: przepływ korytotwórczy, procesy geomorfologiczne, wykres Hjulströma, HEC-RAS, Czarny Dunajec

Streszczenie: W pracy przedstawiono prognozę zmian korytotwórczych w korycie rzeki uregulowanej za pomocą bystrza o zwiększonej szorstkości. Obszar badań znajdował się na rzece Czarny Dunajec i obejmował swoim zasięgiem 100-metrowy odcinek koryta powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości i 65 m poniżej. Na podstawie pomiarów terenowych, modelowania numerycznego oraz z użyciem wykresu Hjulströma określono miejsca, w których występuje erozja koryta, transport lub sedymentacja rumowiska. Modelowanie numeryczne przeprowadzono dla przepływu wezbraniowego Qwez = 16,9 m3·s–1, zaobserwowanego w rzece 5 sierpnia 2013 roku, oraz dla przepływów prawdopodobnych: Q50% = 59 m3·s–1, Q25% = 99 m3·s–1, Q10% = 165 m3·s–1 i Q1% = 321 m3·s–1. Podjęto także próbę wyznaczenia dla badanego odcinka rzeki wartości przepływu korytotwórczego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.34

Cytowanie w stylu APA: Plesiński, K., Radecki-Pawlik, A. & Michalik, P. (2017). Prognozowanie zmian korytotwórczych w uregulowanym korycie rzeki Czarny Dunajec z wykorzystaniem modelu jednowymiarowego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (3), 346-360. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.34

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Plesiński, Radecki-Pawlik & Michalik, 2017), następne powołania: (Plesiński i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Plesiński, Karol, Artur Radecki-Pawlik, Paweł Michalik. "Prognozowanie zmian korytotwórczych w uregulowanym korycie rzeki Czarny Dunajec z wykorzystaniem modelu jednowymiarowego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 77 ser., vol. 26, nr 3, (2017): 346-360. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.34.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Plesiński, Radecki-Pawlik, & Michalik 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.3.34, author={Plesiński, Karol and Radecki-Pawlik, Artur and Michalik, Paweł}, language={polish}, title={Prognozowanie zmian korytotwórczych w uregulowanym korycie rzeki Czarny Dunajec z wykorzystaniem modelu jednowymiarowego}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.3.34}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A7/art7.pdf}, year={2017}, volume={26 (3)}, number={77}, pages={346-360}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back